twitter
 
 
 
9 januari 2017 00:00

Commissie De Winter: vooronderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten van start

De Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg ('Commissie de Winter') doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar geweld dat zich in het verleden in de jeugdzorg heeft voorgedaan. Op verzoek van de Tweede Kamer richt het onderzoek zich ook op een aantal instellingen voor zintuiglijk gehandicapten (‘doven- en blindeninternaten’).

Haalbaarheidsonderzoek

Het gaat in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek. In februari 2017 moet dit onderzoek een antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om onderzoek te doen naar geweld in doven- en blindeninternaten. Het gaat hierbij om alle vormen van fysiek en psychisch geweld . De periode waar het onderzoek zich op richt is 1945 tot heden. Het vooronderzoek richt zich op vragen als:

  • is er voldoende materiaal te vinden op basis waarvan kan worden verondersteld dat er geweld voorkwam in doven- en blindeninternaten?
  • Is er voldoende materiaal te vinden (archieven, persoonlijke verhalen) om de aard en omvang van het geweld in kaart te brengen?

Het vooronderzoek omvat alle vormen van doven- en blindeninternaten en ook de scholen waar kinderen in pleeggezinnen verbleven.

Onderzoekers

De projectleider van het haalbaarheidsonderzoek is dr. Dorien Graas van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, gepromoveerd op de geschiedenis van het speciaal onderwijs in Nederland: http://www.windesheim.nl/onderzoek/deskundigen/dorien-graas/

Tevens zijn als onderzoekers betrokken dr Paul van Trigt en dr Corrie Tijsseling.
Dr. Paul van Trigt van de Universiteit Leiden is gepromoveerd op de geschiedenis van de blindenzorg in Nederland en zal zich toeleggen op het onderzoek naar de blindeninternaten: https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/paul-van-trigt

Dr. Corrie Tijsseling van GGMD is gepromoveerd op de geschiedenis van het dovenonderwijs, en zal zich toeleggen op het onderzoek naar de doveninternaten: http://corrietijsseling.nl/.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie: https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/ 

Reacties

Heel goed dat dit onderzoek gaat plaatsvinden. Toch denk ik ook dat onderzoek naar seksueel misbruik veel meer had kunnen opleveren dan tot nu toe. Jammer dat dit niet meer wordt uitgediept. Ik was betrokken vanaf begin jaren '90 en heb met name uit de dovenwereld veel verhalen gehoord rond seksueel misbruik. Die heb ik nergens terug kunnen vinden. Groet Marijke Lammers

Reactie toevoegen

 

Beveiligingsvraag:

Wat is het vierde woord in deze zin? *

* Verplicht veld