twitter
 
 
 
25 juli 2018 11:45

Werksessie: Meer inzicht in de gemeentefinanciën en de begroting

Datum: 3 september 2018 - 18 september 2019
Tijd: 13:00 - 16:00
Welke speelruimte heb je als zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg als het gaat om gemeentefinanciën? De VGN organiseert op maandag 3 september een workshop in samenwerking met 
Wallaart & Kusse public affairs en financieel expert Rik Hindriks. Met hun ruime ervaring nemen zij u mee in de wereld van baten en lasten, de belangrijkste wet- en regelgeving en de planning & control-cyclus van gemeenten.

Na deze workshop weet u:
-      Hoe een begroting tot stand komt en hoe u het moet lezen.
-      Hoe de begrotingscyclus van de gemeente werkt en hoe u deze kennis kunt gebruiken voor de belangenbehartiging van uw organisatie.
-      Wanneer u met welke mensen van de gemeente contact moeten hebben en hoe u goed voorbereid dit gesprek ingaat.
-      Welke informatie u de gemeente(n) kunt bieden om ervoor te zorgen dat het beleid zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van uw doelgroep en organisatie. 

Bij elke stap in de begrotingscyclus kan de gemeenteraad de kaders bijstellen. Voor gehandicaptenzorgaanbieders zijn dit belangrijke momenten om invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid en om lokale kwesties aan de orde te stellen. Een belangrijke aanpassing van de begroting 2018 van het kabinet is de overgang van de middelen voor de Wmo en de Jeugdwet naar de algemene middelen in het Gemeentefonds. Daarnaast is extra geld beschikbaar voor de transformatie in de Jeugdwet en voor de overgangsproblematiek naar de Wlz (zorgval). Ook hier besteden we aandacht aan. U leert om meer kansen te zien. Is er echt geen geld of is het ergens anders?

Deze werksessie is bedoeld voor bestuurders, directeuren, managers, financieel deskundigen (inkopers, controllers) en beleidsadviseurs in de gehandicaptenzorg die zich op strategisch niveau bezighouden met financiën.

Trainer

De werksessie wordt gegeven door Wallaart & Kusse public affairs in samenwerking met Rik Hindriks. Rik Hindriks is expert op het gebied van (overheids)financiën en heeft een eigen adviesbureau, Hinson advies. Hij vervulde jarenlang verschillende financiële functies, was financieel woordvoerder in de Tweede Kamer en directeur van de Rekenkamer Dordrecht. 
Aanmelden
Het maximaal aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer opgeven. Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u twee weken van tevoren een e-mail van ons met de locatie en de routebeschrijving. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dianne van der Veen, dvanderveen@vgn.nl 
Datum:
 maandag 3 september 2018
Tijd:
 13:00 - 16:00
Waar:
 Utrecht 

In de bijlage leest u een interview met Amsterdams raadslid Carolien de Heer (PvdA) over de gemeentelijke begrotingscyclus, de rol die een raadslid daarin kan spelen en over de rol die je daar als burger of organisatie in kan spelen.