twitter
 
 
 
8 februari 2019 14:44

Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

Datum: 9 april 2019
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: VGN, Oudlaan 4 in Utrecht

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in uw organisatie, organiseert de VGN op dinsdag 9 april een ledenbijeenkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst staat de nog uit te komen (naar verwachting eind februari) handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ centraal. Karel van Dijk, jurist en schrijver van de handreiking  zal de handreiking toelichten.  De exacte invulling van het programma volgt later.

We ontvangen u graag vanaf 09.30 uur met koffie en thee waarna om 10.00 uur de plenaire bijeenkomst begint. Vanaf 12.30 uur staat de lunch voor u klaar en is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor managers, staf- en beleidsfunctionarissen en kwaliteitsfunctionarissen of andere functionarissen die zich binnen de organisaties met de Wzd bezighouden. Er kunnen ongeveer 100 mensen deelnemen.

Aanmelden

In totaal organiseert de VGN vier bijeenkomsten: dinsdag 9 april, donderdag 20 juni, dinsdag 24 september en dinsdag 26 november 2019. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst(en), onder het artikel vindt u het aanmeldformulier.  Aanvullende informatie inclusief het definitieve programma ontvangt u een week voor de bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate Fennis, secretariaat@vgn.nl of 030-2739301.