twitter
 
 
 
5 augustus 2019 14:20

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen tegenover hun cliënten. De Leidraad Veilige Zorgrelatie is geactualiseerd en sluit goed aan bij recente wet- en regelgeving. de leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie voor een veilige relatie voor cliënten. Ook biedt het handvatten voor bewustwording, preventie en interventie worden geboden.

Meldcode
Sinds de publicatie van de Leidraad vijf jaar geleden, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die vroegen om een actualisatie van de eerst versie. De laatste actualisatie betreft met name wijzigingen ten aanzien van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het Waarschuwingsregister en richtlijn IGJ over geweld in de zorgrelatie.

Relatie met het Waarschuwingsregister
De minister van VWS heeft het voornemen om deelname aan het Waarschuwingsregister verplicht te gaan stellen. Het Waarschuwingsregister is één van de preventieve maatregelen die een organisatie kan nemen om grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een professional te voorkómen. In de Leidraad Veilige zorgrelatie staan er meer.

De Wie-doet-wat-Wijzer
Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

Meer informatie

De leidraad is in drie varianten beschikbaar op www.veiligezorgrelatie.nl. In de bijlage staat meer achtergrondinformatie over de leidraad. Ook kunt u contact opnemen met VWS; Nanja Flikweert (ja.flikweert@minvws.nl) en Arianne van der Rijst (A.vd.Rijst@minvws.nl).