Inhoud Index

Over CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

1 Algemene bepalingen

2 Het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst

3 Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

4 Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

5 Leerlingen en assistent-geneeskundigen i.o.

6 Arbeidsduur en werktijden

7 Vergoedingen overwerk, bijzondere diensten en meerdaagse vakantie cliënten

8 Vakantie en verlof

8A Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

9 Kostenvergoedingen

10 Sociaal Beleid

11 Arbeid en Gezondheid

12 Werkkostenregeling

13 Medezeggenschap

14 Faciliteiten werknemersorganisaties

15 Vergoeding bij ontslag

16 Overgangs- en garantiebepalingen

17 Slotbepalingen

Bijlage(n)

Dit is de volledige (juridische) tekst van de CAO Gehandicaptenzorg.

Zoeken in deze CAO Gehandicaptenzorg kan via inhoud aan de linkerkant, de index met trefwoorden of door een zoekterm in te vullen in het vak zoeken aan de rechterkant onder de groene balk.

Bij de cao artikelen vindt u toelichtingen. Deze toelichtingen zijn exclusief voor P&O’ers; u kunt de toelichtingen alleen lezen als u zogenaamde P&O rechten hebt.
Werkt u bij een van de organisaties die lid zijn van de VGN en houdt u zich bezig met werkgeversbeleid dan kunt u P&O rechten aanvragen. 

 Een pdf-bestand van de huidige CAO Gehandicaptenzorg of een voorgaande versie kunt u hier downloaden.CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019