twitter
 
 
 

Nieuws

15 feb 2019 - Scherpe kostenstijging zorgvastgoed verwacht

In 2018 zijn de bouwkosten voor alle soorten projecten sterk gestegen. Dat blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen. Dit...
15 februari 2019
15 feb 2019 - Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg

In oktober 2018 ondertekenden 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg, waaronder de VGN. We maakten afspraken over het terugdringen van...
15 februari 2019
14 feb 2019 - Nieuw leernetwerk vestigt aandacht op ‘helden in de nacht’

Met ondersteuning van het ministerie van VWS zijn de VGN en 15 van haar leden op 7 februari gestart met een Leernetwerk Nachtzorg, dat zich...
14 februari 2019
13 feb 2019 - Baan in Amsterdamse verpleeghuizen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft op maandag 11 februari het startsein gegeven  voor een pilot waarbij mensen met een afstand tot de...
13 februari 2019
12 feb 2019 - Nieuwsbrief PPJ: Breng de dialoog op gang

Goede samenwerking is een belangrijk ingrediënt voor het verbeteren van de kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Gemeenten leveren daaraan een...
12 februari 2019
11 feb 2019 - Nieuwe informatie van IGJ en VWS over Brexit

Als vervolg op ons eerdere artikel over de Brexit, delen we in dit artikel twee brieven met u van de ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’...
11 februari 2019
8 feb 2019 - Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
8 feb 2019 - Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
8 feb 2019 - Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
8 feb 2019 - Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
8 feb 2019 - Inspirerende leernetwerkbijeenkomst ‘EMB in het vizier’

Zo’n veertig deelnemers aan het leernetwerk ‘EMB in het vizier’ kwamen op 7 februari in Utrecht bijeen om zich te laten inspireren voor...
8 februari 2019
7 feb 2019 - Bestuurstafel: Dillema's rondom werkdruk

Werkdruk en verzuim nemen toe. Zodra de bezetting van een team onder druk komt te staan, dreigt er een vicieuze cirkel te ontstaan. Om de zorg te...
7 februari 2019
7 feb 2019 - BGZJ neemt petitie van Het Vergeten Kind in ontvangst

Hans Spigt neemt vandaag namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) de petitie ‘Stop het doorverhuizen’ in ontvangst. Hij doet...
7 februari 2019
6 feb 2019 - Effect Werkagenda LG is nu zichtbaar

Samen met de bestuurders van zorgaanbieders die met name LG-zorg leveren heeft de VGN in juni 2018 een werkagenda opgesteld. Deze Werkagenda LG...
6 februari 2019
6 feb 2019 - Update implementatie Wzd met overzicht producten en activiteiten

Eind 2018 informeerde we u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel weer...
6 februari 2019
5 feb 2019 - CAO-onderhandelingen gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO gehandicaptenzorg zijn op maandag 4 februari gestart. De huidige CAO loopt af op 31 maart van dit jaar....
5 februari 2019
5 feb 2019 - Inspiratiebijeenkomst Persoonsvolgende zorg

Wat zijn de resultaten van de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en Limburg (ouderenzorg)? Wat kunnen we hiervan...
5 februari 2019
5 feb 2019 - Inspiratiebijeenkomst Persoonsvolgende zorg

Wat zijn de resultaten van de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en Limburg (ouderenzorg)? Wat kunnen we hiervan...
5 februari 2019
5 feb 2019 - Bijeenkomst platform duurzaamheid

De VGN wil haar leden graag ondersteunen bij het oppakken en uitvoeren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom organiseren wij op...
5 februari 2019
4 feb 2019 - Bijeenkomst platform duurzaamheid

De VGN wil haar leden graag ondersteunen bij het oppakken en uitvoeren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom organiseren wij op...
4 februari 2019
4 feb 2019 - Onderzoek Inclusion Europe: ‘Erken gevolgen van structureel geweld tegen vrouwen met...

Vrouwen met een beperking die geweld hebben ervaren in instellingen, worden door hun ervaringen gehinderd bij het opbouwen van een nieuw leven in...
4 februari 2019
2 feb 2019 - Minister informeert Tweede Kamer over Programma Langer Thuis

In het Programma Langer Thuis (ministerie VWS) wordt voor de groeiende groep thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ingezet op het...
2 februari 2019
1 feb 2019 - Minister informeert Kamer over brandveiligheid in thuissituaties

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die uitgevoerd worden of gepland staan om de brandveiligheid te verbeteren....
1 februari 2019
1 feb 2019 - Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling langdurige zorg (InZicht)

InZicht is het versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Met InZicht zorgen we er samen voor dat veilige...
1 februari 2019
31 jan 2019 - Congres ‘Samen sterk voor Volwaardig leven’

De afgelopen drie jaar heeft de VGN met vele partners in de gehandicaptenzorg samengewerkt aan het versterken van de kwaliteit voor mensen met een...
31 januari 2019
30 jan 2019 - ‘Ervaringsdeskundigen schudden samenleving wakker’

De rol van ervaringsdeskundigen in de gehandicaptensector neemt steeds meer toe. In een achtergrondartikel in het februarinummer van Markant...
30 januari 2019
30 jan 2019 - Combineer een arbeidsmarktvisie op lange termijn met kortetermijnoplossingen

Daarvoor heeft de VGN in de Tweede Kamer gepleit tijdens de ronde tafelbijeenkomst over de arbeidsmarktknelpunten in de zorg. Verwacht wordt dat...
30 januari 2019
29 jan 2019 - Masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek' 2019-2020 van start

De masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg' van de VGN is op 24 januari 2019 van start gegaan met 13 deelnemers: academici...
29 januari 2019
29 jan 2019 - Aanpak knelpunten inkoop sociaal domein

Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale...
29 januari 2019
28 jan 2019 - VGN aan de slag met actualisatie zorgprofiel VG7

De VGN is samen met CCE, zorgkantoren, cliëntenorganisaties en andere stakeholders gestart met het traject actualisatie zorgprofiel VG7. Dit...
28 januari 2019
28 jan 2019 - VGN zoekt beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt

Wij vinden het van groot belang dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche blijft om in te werken. Met een goed arbeidsklimaat...
28 januari 2019
28 jan 2019 - Symposium Epilepsie en verstandelijke beperking: alle kennis, alle aandacht!

Het centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe organiseert jaarlijks een symposium over de combinatie van epilepsie en een verstandelijke...
28 januari 2019
28 jan 2019 - 29 januari: Dag van het werkplezier in de zorg

29 januari is het zover: de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’. Een dag waarop elke zorgorganisatie in Nederland het werkplezier van...
28 januari 2019
28 jan 2019 - Samenwerking voor een betere verbinding tussen onderwijs en zorg

Terwijl Nederland bedekt was met een laagje sneeuw kropen 50 bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties vorige week warm bij elkaar in Utrecht....
28 januari 2019
28 jan 2019 - Maand van de leuke seks

​Het platform "Maand van de Leuke Seks" hoopt door het organiseren van activiteiten een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de beeldvorming...
28 januari 2019
25 jan 2019 - Sectorbeeld gehandicaptenzorg inspireert

Sinds 2017 hanteren aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Jaarlijks publiceert iedere...
25 januari 2019
24 jan 2019 - Subsidie van 5 miljard beschikbaar voor opwekken duurzame energie

De rijksoverheid stelt dit voorjaar 5 miljard euro beschikbaar aan subsidie voor duurzame energie. Net als de vorige jaren is deze SDE-subsidie...
24 januari 2019
24 jan 2019 - Save the date: Kick-off onderzoek Psychiatrie en gehandicaptenzorg WOII

De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies starten een onderzoek naar instellingen voor...
24 januari 2019
24 jan 2019 - Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het...
24 januari 2019
23 jan 2019 - Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) per 1 maart open voor aanvragen

Op 12 juni 2018 informeerden we u over een vervolg op de Regeling Zorginfrastructuur die per 2016 is beëindigd. Bij VWS is gewerkt aan een nieuwe...
23 januari 2019
23 jan 2019 - Boris van der Ham is de nieuwe bestuursvoorzitter van de VGN

Tijdens een extra ledenvergadering is vandaag de door het bestuur voorgedragen Boris van der Ham (1973) benoemd tot nieuwe voorzitter van de...
23 januari 2019
23 jan 2019 - Vernieuwde lijst contactpersonen zedenpolitie bij seksueel misbruik

De politie heeft de VGN gevraagd om een lijst onder haar leden te verspreiden van contactpersonen per regio bij de zedenpolitie. Dit overzicht...
23 januari 2019
22 jan 2019 - Samen werken aan een betere uitvoering VN-verdrag Handicap!

VGN en gehandicaptenzorgorganisaties hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om in de praktijk een goede invulling te geven aan het...
22 januari 2019
21 jan 2019 - Bijeenkomst Gehandicaptenzorg@Work over imago

Samen werken we hard om nieuwe medewerkers te werven. Ook zorgen we ervoor dat de achterdeur dicht blijft en dat medewerkers zich gewaardeerd en...
21 januari 2019
21 jan 2019 - Eerste Kamer behandelt Wmzc 2018

De Eerste Kamer heeft voorlopig verslag uitgebracht bij het wetsvoorstel Wmcz 2018. De VGN heeft ten behoeve hiervan in BoZ verband een brief...
21 januari 2019
21 jan 2019 - Aanpassingswet Zorg en Dwang in behandeling bij Tweede Kamer

De Aanpassingswet zorg en dwang is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel waarin...
21 januari 2019
17 jan 2019 - Heeft de Brexit consequenties voor uw organisatie?

Op 29 maart 2019 zal wellicht het Verenigd Koninkrijk (VK) als lid uit de Europese Unie treden. In dat geval zal de open landsgrens tussen...
17 januari 2019
16 jan 2019 - Nieuwe leden raad van toezicht Ipse de Bruggen benoemd

De raad van toezicht van Ipse de Bruggen heeft twee nieuwe leden benoemd: mevrouw Vanessa Hart en mevrouw Jannelien Wieland. Beiden zijn per 1...
16 januari 2019
15 jan 2019 - Feestelijke afsluiting 13e VGN-masterclass kennismanagement

De elf deelnemers van de VGN-masterclass kennismanagement 2018-2019 ontvingen op vrijdag 11 januari 2019 hun certificaat. Daarmee sloten ze een...
15 januari 2019
13 jan 2019 - Onnodige misverstanden over meerzorg

Het radio-1 programma Reporter besteedde in de uitzending van 13 januari aandacht aan meerzorg in de gehandicaptensector. Er kwamen verschillende...
13 januari 2019