twitter
 
 
 

Nieuws

17 jul 2018 - VGN zoekt voorbeelden persoonsvolgende zorg in de organisatie

De VGN is groot voorstander van persoonsvolgende en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Daarbij kunnen we leren van en ons laten inspireren...
17 juli 2018
17 jul 2018 - Hessel Dokkum (Amsta): “VeiligPlus-aanpak heeft hier veel gedaan”

Amsta Karaad begon als een van de eerste gehandicaptenzorgorganisaties met de VeiligPlus-aanpak. Ruim een jaar later zijn de positieve effecten...
17 juli 2018
16 jul 2018 - Agressiviteit is onacceptabel

Agressie komt veel voor in de zorg, maar organisaties hoeven dit gedrag niet te tolereren. Dus is het zaak dat ieder vanuit zijn eigen rol er...
16 juli 2018
16 jul 2018 - Opleiding Breinbasics van InteraktContour erkend!

Om nieuwe medewerkers van InteraktContour zo goed mogelijk te faciliteren in het omgaan met cliënten met niet aangeboren hersenletsel, nemen zij...
16 juli 2018
13 jul 2018 - Inspectie neemt zorgnetwerken onder de loep

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil het toezicht op zorgnetwerken rondom thuiswonende cliënten vorm geven. Voorlopig blijft het bij...
13 juli 2018
13 jul 2018 - Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de...
13 juli 2018
13 jul 2018 - Extra plaatsen voor opleiding GZ-psycholoog

Net zoals de afgelopen jaren was de behoefte aan plaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog meer dan tweemaal zo hoog dan het aantal beschikbare...
13 juli 2018
13 jul 2018 - Vier organisaties uit Gehandicaptenzorg winnen provinciale verkiezing beste...

Vandaag maakte Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de provinciale winnaars bekend van de verkiezing beste leerbedrijf en beste...
13 juli 2018
12 jul 2018 - Edwin Kuipers (Bartiméus): Door met elkaar te praten houden we problemen klein

In groepen voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (mvg) is vaak veel dynamiek. Door die hectiek kan miscommunicatie, onbegrip en...
12 juli 2018
12 jul 2018 - Stimulans voor Wajongers die willen werken of studeren

De Wajong kent verschillende regelingen. Bij elkaar is dit een complex geheel geworden. Daarom werkt SZW aan een begrijpelijke regeling, waarbij...
12 juli 2018
11 jul 2018 - Vacature VGN: Communicatieadviseur

De VGN zoekt een bevlogen en betrokken communicatieadviseur voor 36 uur per week. 
11 juli 2018
11 jul 2018 - Mensen met beperking aan de slag in de zorg

Bij verpleeghuis ‘Het Gulden Huis’ is vandaag het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt...
11 juli 2018
11 jul 2018 - Gehandicaptenzorg werkt aan Green Deal om Klimaatakkoord in te vullen

De hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord zijn op 10 juli 2018 gepresenteerd aan minister Wiebes. De zorgsector is via de klimaattafel Gebouwde...
11 juli 2018
11 jul 2018 - Eerste bijeenkomst ‘Platform Duurzaamheid VGN’ biedt perspectief

De eerste bijeenkomst van het ‘Platform Duurzaamheid VGN’ is op 9 juli bijgewoond door veertig vertegenwoordigers van VGN-leden en door een...
11 juli 2018
10 jul 2018 - Werksessie: Meer inzicht in de gemeentefinanciën en de begroting

Welke speelruimte heb je als zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg als het gaat om gemeentefinanciën? De VGN organiseert op maandag 3 september...
10 juli 2018
10 jul 2018 - Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in Staatscourant

Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (Zvw en Wlz) in de...
10 juli 2018
10 jul 2018 - Verplichting buitenruimte bij wonen met zorg komt terug

In 2015 is voor de verplichting om bij nieuwbouw altijd een buitenruimte te realiseren, een uitzondering gemaakt voor de woonfunctie met zorg....
10 juli 2018
10 jul 2018 - Kamer debatteert over toegankelijker stemproces

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheid voor hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook...
10 juli 2018
10 jul 2018 - Bijeenkomst over knelpunten bij aanbesteden in het sociaal domein

Welke knelpunten ervaart u als zorgaanbieder bij het aanbesteden in het sociaal domein? De VGN organiseert op maandagochtend 3 september een...
10 juli 2018
10 jul 2018 - Bezuinigen op praktijkleren staat haaks op aanpak personele tekorten in Gehandicaptenzorg

Werkgevers in de Gehandicaptenzorg maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het...
10 juli 2018
9 jul 2018 - Wettenoverzicht: Kwaliteit door de domeinen heen

VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
9 jul 2018 - Meepraten over arbeidsverhoudingen gehandicaptenzorg? Meld je aan!

Wat is voor jou nodig om de gehandicaptenzorg nog aantrekkelijker te maken om in te werken? Ben je tevreden over de omstandigheden waaronder je...
9 juli 2018
6 jul 2018 - Tien innovaties in de race voor Gehandicaptenzorgprijs 2018

De jury heeft tien innovaties geselecteerd die kans maken op de Gehandicaptenzorgprijs 2018.
6 juli 2018
6 jul 2018 - Symposium over verstandelijk en ernstig meervoudig beperkt

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstig meervoudige beperking. Begeleiding en behandeling van deze doelgroep is erg complex....
6 juli 2018
6 jul 2018 - Minder kosten bij ontslag na ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De...
6 juli 2018
5 jul 2018 - Toegang Wlz voor GGZ eindelijk in startblokken

Op het voorstel voor een wetswijziging om ervoor te zorgen dat ook de psychiatrische problematiek wordt meegewogen in de toegang tot de Wlz is kan...
5 juli 2018
5 jul 2018 - Stand van zaken implementatie Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wzd treedt 1 januari 2020 in werking en zal daarmee de huidige wet Bopz vervangen. De totstandkoming van het implementatieplan van VWS heeft...
5 juli 2018
5 jul 2018 - Symposium over mensen met een licht verstandelijke beperking

Symposium voorafgaand aan de verdediging van het proefschrift van Peter Nouwens getiteld 'United by diversity: Identifying characteristics,...
5 juli 2018
3 jul 2018 - Aanpassingen inkoopbeleid zorgkantoren na Nota van Inlichtingen

De zorgkantoren hebben op 29 juni hun Nota's van Inlichtingen gepubliceerd. Daarin wordt ingegaan op de vragen die zorgaanbieders hebben gesteld...
3 juli 2018
3 jul 2018 - Overheid haalt doelstelling banenafspraak opnieuw niet

De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten in dienst genomen, maar heeft haar doelstelling opnieuw niet gehaald.  Eind vorig jaar...
3 juli 2018
3 jul 2018 - Internationale Conferentie Gentle Teaching 2018

Op 1, 2 en 3 oktober vindt de 19de Internationale Conferentie Gentle Teaching plaats in Breukelen. Deze drie dagen staan in het teken van...
3 juli 2018
3 jul 2018 - Toezicht in dialoog: Samen anders kijken

Recent stuurden de bewindspersonen het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’ aan de Tweede Kamer. Doel van het plan is het merkbaar verminderen van...
3 juli 2018
2 jul 2018 - Aanmelden masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'

De VGN organiseert de masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg'. Lees meer hierover op...
2 juli 2018
2 jul 2018 - Vertrekkende Femke Halsema: "De GHZ is een voorbeeld voor de semipublieke sector"

Na de voordracht voor het burgemeesterschap van Amsterdam dankte en complimenteerde VGN-voorzitter Femke Halsema de leden met een persoonlijk...
2 juli 2018
2 jul 2018 - Jaarlijkse beoordeling Cliëntervaringsinstrumenten de Waaier VGN, 2018

Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van...
2 juli 2018
2 jul 2018 - Laatste kans deelname onderzoek: Hoe is de medische zorg georganiseerd?

Het onderzoek naar de organisatie van de medische zorg voor onze cliënten sluit op 6 juli. VGN riep u eerder op om mee te doen. Op dit moment is...
2 juli 2018
2 jul 2018 - Kentalis opent de TOSfabriek

Niets over ons, zonder ons. Vanuit dat motto heeft Kentalis op 28 juni 2018 de TOSfabriek geopend voor mensen met Taalontwikkelingsstoornissen. In...
2 juli 2018
2 jul 2018 - Wat is dat? Gespikkeld samen leven?

Samen wonen onder één dak. Ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en anderen, vormen een gemeenschap binnen de muren van een...
2 juli 2018
27 jun 2018 - Impressie congres Cedris ‘De waarde van werk’

“Iedereen die aanwezig is op het congres weet hoe belangrijk werk is voor mensen met een beperking. We hopen met het thema ‘De waarde van...
27 juni 2018
27 jun 2018 - Beperking of niet, ieder kind heeft het recht om te leren

Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen om te leren en zich te ontwikkelen, aldus de VGN in een brief aan de Kamer. De VGN is kritisch over het...
27 juni 2018
26 jun 2018 - €173 miljoen extra voor de gehandicaptenzorg in 2019

In 2019 komt er voor de gehandicaptensector €173 miljoen extra beschikbaar. Dit blijkt uit de brief over het voorlopige kader Wlz 2019, die...
26 juni 2018
26 jun 2018 - Feestelijke bijeenkomst 1 jaar Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Op 18 juni is op een feestelijke bijeenkomst in De Horst in Driebergen stilgestaan bij het eerste jaar werken met het vernieuwde Kwaliteitskader...
26 juni 2018
26 jun 2018 - Slachtoffermonitor seksueel geweld maakt aanleiding voor jeugdhulp zichtbaar

In de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016  brengt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen...
26 juni 2018
26 jun 2018 - Summerschool Zorglandschap: Lokale teams en aanbieders werken samen aan steeds betere...

Ook dit jaar organiseert het Ondersteuningsteam Zorglandschap (VNG) weer de Summerschool Zorglandschap: Lokale teams en aanbieders werken samen...
26 juni 2018
22 jun 2018 - Debat in Kamer over eerste evaluatie Jeugdwet

In 2015 werd de Jeugdwet ingevoerd. De eerste evaluatie laat zien dat er al veel werk verzet is, maar dat zeker nog niet alle doelen van de...
22 juni 2018
22 jun 2018 - ALV bespreekt urgentie van duurzaamheidsbeleid

Cathy van Beek, kwartiermaker duurzaamheid bij het ministerie van VWS, sprak op 21 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGN over de...
22 juni 2018
22 jun 2018 - Loondispensatie moet van tafel

Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap gingen LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, CNV, VCP en...
22 juni 2018
21 jun 2018 - VGN organiseert bijeenkomst platform duurzaamheid

De VGN organiseert maandag 9 juli 2018 de eerste bijeenkomst van het platform duurzaamheid. ’s Heeren Loo geeft tijdens deze bijeenkomst uitleg...
21 juni 2018
21 jun 2018 - Fonds SPZ: ook na 100 jaar nog verrassend innovatief!

Fonds SPZ maakt speerpunt van financiële aanvragen op gebied van Technologische innovatie en mensen met een verstandelijke beperking.
21 juni 2018
20 jun 2018 - Werkplaats juridische kennis

De VGN is samen met Vilans gestart met de werkplaats ‘juridische kennis ontsloten’. Doel van de werkplaats is ervoor te zorgen dat begeleiders...
20 juni 2018