twitter
 
 
 

Nieuws

23 feb 2018 - Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. Dat geldt vanaf dan ook voor cliënten die...
23 februari 2018
22 feb 2018 - Lokale lobby rond de gemeenteraadsverkiezingen en daarna

Op 21 maart a.s. is het zover, dan zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel een nieuwe gemeenteraad als de onderhandelingen voor het...
22 februari 2018
22 feb 2018 - Meer verlof voor partner bij geboorte baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van...
22 februari 2018
21 feb 2018 - Nieuwsbrief Kwaliteitskader februari 2018

Een update met alle ontwikkelingen van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.
21 februari 2018
21 feb 2018 - 'EMB in het vizier' gaat tweede fase in

Het project ‘EMB in het vizier’ staat in het teken van bundeling en verspreiding van kennis over mensen met een ernstige meervoudige...
21 februari 2018
21 feb 2018 - Ziekteverzuim in 2017 opnieuw gestegen

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg gestaag gestegen.  Ook in 2017 is het ziekteverzuim vergeleken met 2016 gestegen...
21 februari 2018
20 feb 2018 - Enquête geweld in de sector jeugd-LVB

De Commissie-Geweld in de Jeugdzorg voert in opdracht van de regering onderzoek uit naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. Eén van de...
20 februari 2018
20 feb 2018 - Kwaliteitsrapporten Proeftuinen 2016

In 2016 zijn in de Proeftuinen aan de slag gegaan met het Kwaliteitskader en het schrijven van een kwaliteitsrapport. N.a.v. deze rapporten is het...
20 februari 2018
18 feb 2018 - Medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg

Een duidelijk medicatiebeleid is van groot belang voor de juiste (farmaceutische) zorg in je organisatie. Heldere afspraken, intern en met...
18 februari 2018
16 feb 2018 - Nieuwe Wmcz mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap

De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap...
16 februari 2018
15 feb 2018 - Praten over gevoelens van onveiligheid in de gehandicaptenzorg werkt

Zo’n 55 teams in de gehandicaptenzorg zijn er afgelopen jaar in geslaagd om een continue dialoog over gevoelens van onveiligheid op gang te...
15 februari 2018
14 feb 2018 - Uitnodiging congres De Zorg Brandveilig

Op dinsdag 27 maart 2018 organiseert De Zorg Brandveilig een compleet nieuw congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. Het...
14 februari 2018
14 feb 2018 - Frank Bluiminck: 'Een onaangename stilte rond persoonsvolgende zorg'

'Wat me zorgen baart, is dat het zo stil is rond persoonsvolgende zorg', schrijft VGN-directeur Frank Bluiminck in een blog op Skipr.  'In het...
14 februari 2018
13 feb 2018 - Factsheet Wet zorg en dwang: 50 vragen en antwoorden

Bijgaand treft u de Factsheet Wet zorg en dwang aan. De Factsheet geeft in 50 vragen en antwoorden een beeld van de hoofdlijnen van de Wet zorg en...
13 februari 2018
13 feb 2018 - BoZ-partijen reageren gezamenlijk op internetconsultatie wet BIG II

Het ministerie van VWS wil de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG II) op een aantal onderdelen aanpassen. VGN, ActiZ,...
13 februari 2018
12 feb 2018 - Praat mee over medicatieveiligheid en gegevensuitwisseling

In het eerste half jaar van 2018 voert de VGN een verkenning uit op de thema’s ‘medicatieveiligheid’ en ‘uitwisseling van...
12 februari 2018
12 feb 2018 - Gertrude van den Brink genomineerd voor Zorgmanager van het Jaar 2018

De drie genomineerden voor de Zorgmanager van het Jaar 2018 zijn bekend. Het zijn Peter Langenbach, Mark van Houdenhoven en... Middin-bestuurder...
12 februari 2018
8 feb 2018 - Stemmen is voor iedereen

‘Ik word altijd zenuwachtig van de rij’, zegt Wouter als antwoord op de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. Wouter is een cliënt van Ipse de...
8 februari 2018
8 feb 2018 - Geen veiligheidshuis kan zonder gehandicaptenzorg

"Het besef dat een aanzienlijk deel van onze gevangenen, verslaafden, dak- en thuislozen ook een licht verstandelijke beperking heeft, neemt toe,"...
8 februari 2018
8 feb 2018 - Informatiebijeenkomsten Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming in de regio

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de ...
8 februari 2018
7 feb 2018 - Staatssecretaris Van Ark: Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil (overheids)werkgevers stimuleren om mensen met een beperking duurzame banen te bieden zodat er een...
7 februari 2018
7 feb 2018 - Uitreiking eerste diploma van opleiding Woonhulp Gehandicaptenzorg

Op maandag 5 februari was het feest bij woon- en werkgemeenschap Swetterhage in Zoeterwoude. Paulina, Carolina, Feshall en Jeannette, die leren en...
7 februari 2018
7 feb 2018 - Kennismarkt 2018: Innoveren doe je samen!

Zorgrobots, virtual reality, big data, start ups, blockchain of alle vernieuwingen rondom de invoering van het VN-verdrag...  de (technologische)...
7 februari 2018
7 feb 2018 - De SIG gekozen tot Beste Werkgever 2017-2018

De medewerkers van Nederland hebben gesproken. Zij riepen organisatie de SIG uit tot de Beste Werkgever van 2017-2018 in de Gehandicaptenzorg....
7 februari 2018
6 feb 2018 - Vacature VGN: Manager Communicatie

Wij zijn op zoek naar een ervaren en bevlogen manager communicatie voor 36 uur per week. 
6 februari 2018
6 feb 2018 - Genomineerden Ds. Visscherprijs 2018

De genomineerden voor Ds. Visscherprijs 2018 zijn bekend. Deze prijs, voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzorg., wordt op...
6 februari 2018
5 feb 2018 - E-learning CAO Gehandicaptenzorg

Weet jij wanneer je de wet moet toepassen? En wanneer de CAO? En hoe deze regelgeving zich weer verhoudt tot een instellingsregeling en een...
5 februari 2018
4 feb 2018 - Oproep campagne 'Wij eisen werk'

'Wij eisen werk', dat is de oproep van de landelijke campagne 'maakerwerkvan.nu'. Zij komen in een indringende spot op voor de 1,7 miljoen mensen...
4 februari 2018
1 feb 2018 - Tweede Kamer: Samenleving nog niet toegankelijk genoeg

De zorgwoordvoerders gingen op 31 januari in debat met minister De Jonge over de toegankelijkheid van Nederland. Mensen met een beperking komen in...
1 februari 2018
1 feb 2018 - Congres Rechtmatige Zorg

Op donderdag 19 april organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de derde editie van het congres Rechtmatige Zorg in...
1 februari 2018
31 jan 2018 - Uitkomsten onderzoek onregelmatig werken

CAO-partijen hebben een onderzoek laten doen naar onregelmatig werken. De uitkomsten van het onderzoek naar onregelmatig werken zijn vastgelegd in...
31 januari 2018
31 jan 2018 - Health Deal stimuleert inzet eHealth-technologie onder kwetsbare jongeren

De ministeries van VWS en EZ, zorgaanbieder Pluryn en tal van ketenpartners in de regio Nijmegen werken samen aan een Health Deal. Doel is door de...
31 januari 2018
31 jan 2018 - App CAO Gehandicaptenzorg beschikbaar

Met de nieuwe, gratis app CAO Gehandicaptenzorg van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) heeft u voortaan de CAO Gehandicaptenzorg...
31 januari 2018
31 jan 2018 - Inspiratiebijeenkomst Wmo 2015 in uitvoering

In november 2017 is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd. In vervolg op deze rapportage...
31 januari 2018
31 jan 2018 - Inspiratiebijeenkomst Wmo 2015 in uitvoering

In november 2017 is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd. In vervolg op deze rapportage...
31 januari 2018
31 jan 2018 - Inspiratiebijeenkomst Wmo 2015 in uitvoering

In november 2017 is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd. In vervolg op deze rapportage...
31 januari 2018
31 jan 2018 - Kansen van technologie voor mensen met beperkingen

Het is lang niet altijd eenvoudig voor mensen met beperkingen om werk te vinden én te houden. Maar er zijn steeds meer technologische innovaties...
31 januari 2018
30 jan 2018 - Tweede Kamer debatteert over toegankelijkheid samenleving voor gehandicapten

De VGN deed in samenwerking met NSGK, Ongehinderd, Netwerk Wij Staan Op en de Lucille Werner Foundation een oproep aan de politiek in de...
30 januari 2018
30 jan 2018 - Kim Putters: ‘Gemeenten, wees helder over wat je doet’

Er is een nieuwe dialoog nodig tussen het Rijk en de gemeenten over de ondersteuning van mensen met een beperking binnen het sociaal domein. Op...
30 januari 2018
30 jan 2018 - Vroeg erbij: Integrale Vroeghulp in elke gemeente

Anne-Riet van Haaren is coördinator Integrale Vroeghulp en Expertiseteam voor de regio Midden-Brabant. In een interview legt zij uit waarom het...
30 januari 2018
30 jan 2018 - Conclusies evaluatie jeugdwet herkenbaar: échte transformatie moet nog komen

Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transformatie van de jeugdzorg nog niet plaatsgevonden. Dat is...
30 januari 2018
29 jan 2018 - Binnenkort functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft...
29 januari 2018
25 jan 2018 - ‘Focus op onderzoek’: hét podium voor actieve kennisuitwisseling

Onder het motto: ‘Partnerschap in onderzoek’ vindt vrijdag 1 juni 2018 de zevende editie van het congres ‘Focus op onderzoek’ plaats. De...
25 januari 2018
25 jan 2018 - Kostenonderzoek langdurige zorg gepubliceerd

Vandaag heeft de NZa het onderzoeksrapport van KPMG over de kostprijzen gepubliceerd. Het onderzoek is in de afgelopen maanden uitgevoerd om in...
25 januari 2018
25 jan 2018 - Brandveiligheid getoetst in thuissituaties en bij instellingen

Het Kenniscentrum Wonen Zorg (KCWZ) heeft een checklist gepubliceerd om de brandveiligheid te beoordelen en waar nodig te verbeteren, voor...
25 januari 2018
25 jan 2018 - Community P&O netwerk

De VGN heeft sinds kort een nieuwe website. Hierdoor zijn veel artikelen te lezen zonder in te loggen.
25 januari 2018
25 jan 2018 - Vaste contactpersonen zedenpolitie bij seksueel misbruik

De politie heeft de VGN gevraagd om een lijst onder haar leden te verspreiden van contactpersonen per regio bij de zedenpolitie. Dit overzicht...
25 januari 2018
24 jan 2018 - Vacature VGN: Webmaster / Contentmanager

VGN zoekt een ervaren webmaster/contentmanager voor 36 uur per week.
24 januari 2018
24 jan 2018 - Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te...
24 januari 2018
24 jan 2018 - Dubbel gestraft

Jonge mensen met een verstandelijke beperking moeten vaak na hun 20e het Voortgezet Special Onderwijs verlaten. Voor hen is er geen...
24 januari 2018