twitter
 
 
 

Nieuws

25 apr 2019 - VGN vraagt ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wijziging van de regelgeving...

Het RIVM heeft onlangs advies uitgebracht over legionellapreventie. Opvolging van het advies betekent in de praktijk voor de meeste...
25 april 2019
25 apr 2019 - Subsidieregelingen ‘wonen en zorg’ en ‘eHealth-thuis’

Het ministerie van VWS heeft twee subsidieregelingen opengesteld: de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling E-Health...
25 april 2019
25 apr 2019 - Aanpassing tarief Videma 2019

De VGN heeft een collectief contract met Videma. Daarmee is de toestemming geregeld voor het vertonen van tv-beelden aan cliënten binnen de...
25 april 2019
25 apr 2019 - Nieuwe wet biedt betere kwaliteit en beter bouwtoezicht

Het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en in...
25 april 2019
24 apr 2019 - Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2019.
24 april 2019
24 apr 2019 - Sociaal vergaderen: Trots met een grote glimlach

Philadelphia is een mooi initiatief in Den Haag en omgeving gestart: Sociaal vergaderen! Veel van de deelnemers die Philadelphia ondersteunt,...
24 april 2019
24 apr 2019 - Cordaan en Jellinek ontwikkelen app Gebruik en verslaving LVB

Cordaan en Jellinek hebben een app ontwikkeld die begeleiders van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) helpt omgaan met...
24 april 2019
24 apr 2019 - Europese Verkiezingen: veelgestelde vragen over stemmen met een beperking

Op woensdag 23 mei a.s. zijn er Verkiezingen voor het Europees Parlement. Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder heeft dan weer het recht om te...
24 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
23 apr 2019 - Schrijf je in voor de schrapsessie Regeldruk

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
23 april 2019
19 apr 2019 - Heeft u behoefte aan een handreiking generieke basisinfrastructuur?

In hoog tempo wordt nieuwe technologie ingezet in de zorg. Technologie die is bedoeld om de cliënt betere zorg en ondersteuning te bieden en om...
19 april 2019
18 apr 2019 - Juni 2019: Trainingsaanbod CAO Gehandicaptenzorg

Wat te doen als een werknemer tijdens een geplande vakantie ziek wordt? Hoe pas ik maatwerk toe bij het opstellen van een...
18 april 2019
18 apr 2019 - VGN zoekt webmaster (tijdelijk wegens zwangerschapsverlof)

Wil jij mee helpen aan de vernieuwing van de VGN-site? Wij zijn ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat op zoek naar een...
18 april 2019
17 apr 2019 - VGN pleit bij minister voor overgangsjaar bij de invoering Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt op 1 januari 2020 in werking. De VGN en de NVAVG hebben in een brief (zie bijlage) aan minister de Jonge hun...
17 april 2019
17 apr 2019 - Digitale gegevensuitwisseling wordt gefaseerd wettelijk verplicht

Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling in de zorg gefaseerd wettelijk verplichten. Dit is de kern van de tweede brief...
17 april 2019
17 apr 2019 - Impressie Inspiratiebijeenkomst Persoonsvolgende zorg

Op 11 maart 2019 organiseerde de VGN een inspiratiebijeenkomst over persoonsvolgende zorg. Met zo’n 22 professionals van verschillende...
17 april 2019
16 apr 2019 - Uitnodiging Symposium en boekpresentatie Níet normaal!?

Op vrijdagochtend 7 juni 2019 vindt het symposium Níet normaal!? De geschiedenis van de gehandicaptenzorg als spiegel plaats in de Hermitage in...
16 april 2019
16 apr 2019 - Quick scan Optimalisatie datagebruik gehandicaptenzorg

Vanuit het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) Gewoon Bijzonder is een Minimale Dataset Gehandicaptenzorg (MDS) geïnitieerd om te komen tot...
16 april 2019
16 apr 2019 - Jaarverslag Waarborgfonds 2018: garantievolume laag, maar opgaande lijn lijkt ingezet

In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig...
16 april 2019
16 apr 2019 - Regiobijeenkomsten Merkbaar Beter Thuis

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid,...
16 april 2019
16 apr 2019 - Vooraankondiging inspiratiebijeenkomst ‘Ondersteuningsplannen gespiegeld aan actuele...

Rond kwaliteit en ondersteuningsplannen spelen diverse actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de actualisatie van de VGN handreiking...
16 april 2019
16 apr 2019 - Duurzame begeleiding vraagt creatieve werkgevers!

In 2018 is in de Tweede Kamer de motie Kwint & Özdil aangenomen. Deze motie draait om twee jaar begeleiding van mbo-studenten bij hun start...
16 april 2019
15 apr 2019 - Geen misstanden rond meerzorg; wel misverstanden

De VGN vindt het onterecht dat Omroep MAX suggereert dat zorginstellingen in de gehandicaptenzorg onzorgvuldig omgaan met extra geld voor hun...
15 april 2019
15 apr 2019 - Nieuw boek over de recente geschiedenis van de gehandicaptenzorg

Binnenkort verschijnt het boek Niet-normaal, Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg. Het VGN-bestuur heeft publicist...
15 april 2019
15 apr 2019 - Symposium 'Níet normaal!? De geschiedenis van de gehandicaptenzorg als spiegel'

Op vrijdagochtend 7 juni 2019 vindt het symposium Níet normaal!? De geschiedenis van de gehandicaptenzorg als spiegel plaats in de Hermitage in...
15 april 2019
12 apr 2019 - Minister neemt advies 'behandeling integraal in de Wlz' niet over

De bewindslieden van VWS hebben eindelijk hun standpunt over de positionering van behandeling in de Wlz kenbaar gemaakt. Zij hebben besloten om...
12 april 2019
12 apr 2019 - Uitwisselen van waarneemgegevens een stap dichterbij

Medio 2018 heeft de Adviescommissie Autorisatie van VzVz ingestemd met de conceptversie van de geactualiseerde richtlijn Waarneemgegevens...
12 april 2019
12 apr 2019 - Zorginstellingen voor proeftuinen gezocht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op TenderNed een aanbesteding geplaatst voor 17 proeftuinen binnen het programma...
12 april 2019
12 apr 2019 - Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

Ook bij de ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor...
12 april 2019
11 apr 2019 - Pleidooi om jeugd met psychische problematiek toegang te geven tot de Wlz

Laat de psychische problematiek meewegen in de beoordeling van de toegang tot de Wlz voor jongeren. Dit bepleitte Frank Bluiminck namens de VGN in...
11 april 2019
11 apr 2019 - Terugblik Inspiratiebijeenkomst: ‘Verbinding tussen huisarts en...

Toegang tot huisartsenzorg voor Wlz-cliënten wordt steeds vaker als knelpunt ervaren door zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Hoe vind je als...
11 april 2019
11 apr 2019 - Ervaringen over stoppen met separeren in jeugdhulp

Er is een nieuw boek verschenen over stoppen met separeren in de jeugdhulp. Wat vraagt het van de mensen die dagelijks met deze jongeren werken,...
11 april 2019
10 apr 2019 - Verkenning antibioticaresistentie en infectiepreventie in de gehandicaptenzorg

In Nederland is veel aandacht voor verantwoord voorschrijven van antibiotica en goede hygiënemaatregelen in de zorg. Zo is er het programma...
10 april 2019
9 apr 2019 - Ook voor Europa: Stem jij ook?

Donderdag 23 mei zijn er Europese Parlementsverkiezingen. Met ‘Stem jij ook?’ maakt ProDemos ook deze verkiezingen toegankelijk voor mensen...
9 april 2019
9 apr 2019 - Start schrap- en snapsessies in de gehandicaptenzorg

De inschrijving voor de schrapsessies ‘Regeldruk’ gehandicaptenzorg is begonnen. Samen werken aan minder regels en daarmee meer tijd voor de...
9 april 2019
8 apr 2019 - Open consultatie kaders duurzaam informatiestelsel

Het Informatieberaad Zorg werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het...
8 april 2019
8 apr 2019 - Startbijeenkomst vervolg vernieuwing arbeidsverhoudingen

Teams aan de slag met de vernieuwing van arbeidsverhoudingen in de gehandicaptenzorg. Medewerkers zetten zich in voor een zo hoog mogelijke...
8 april 2019
4 apr 2019 - Gehandicaptenzorg Fair voor zorgprofessionals

Op donderdag 9 mei 2019 vindt de eerste editie van de Gehandicaptenzorg Fair plaats in de Basiliek te Veenendaal. De Fair is een evenement voor-...
4 april 2019
4 apr 2019 - Handvat gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein vernieuwd

Op 7 maart 2019 heeft de Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en...
4 april 2019
4 apr 2019 - Veldarena arbeidsmarktproblematiek

De VGN ondersteunt een breed onderzoek naar de arbeidsmarktproblematiek in 10 zorg- en welzijnsbranches, waaronder de sector gehandicaptenzorg.
4 april 2019
3 apr 2019 - Vakantietoeslag

De maand mei breekt bijna aan en dat betekent dat medewerkers recht hebben op uitbetaling van de vakantietoeslag.
3 april 2019
3 apr 2019 - VGN: Integreer zorg en behandeling in een Wlz-instelling!

Minister De Jonge beslist een dezer dagen of hij een ontoelaatbaar onderscheid in de Wlz blijft toestaan: op de ene plek krijgen cliënten zorg...
3 april 2019
2 apr 2019 - Symposium Cliënt aan zet

Kwaliteitsverbetering voor en door cliënten in de langdurige zorgDit symposium gaat over kwaliteitsinstrumenten en de belangrijke, actieve rol...
2 april 2019
1 apr 2019 - Website Wát een vak online; alles wat je wilt weten over de gehandicaptenzorg

De website Wáteenvak.nl is online! Hierop is alle denkbare informatie over werken in de gehandicaptenzorg te lezen. De website is een initiatief...
1 april 2019
1 apr 2019 - Reactie AP uitleg begrip grootschalige gegevensverwerking

Onlangs heeft de VGN samen met ActiZ, GGZ Nederland, NFU en de NVZ, verenigd in BoZ, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om duidelijkheid gevraagd...
1 april 2019
1 apr 2019 - VG-innovators, bestuurders en stakeholders samen voor innovatie

Hoe zorgen we ervoor dat we innoveren maar niet allemaal hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn? Deze vraag stelden enkele innovators binnen de...
1 april 2019