twitter
 
 
 

Nieuws

7 dec 2018 - Algemene Ledenvergadering VGN (ALV)

Op donderdag 20 juni 2019 vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De Algemene Ledenvergadering wordt twee keer per jaar...
7 december 2018
7 dec 2018 - Algemene Ledenvergadering VGN (ALV)

Op donderdag 28 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De Algemene Ledenvergadering wordt twee keer per jaar georganiseerd.
7 december 2018
6 dec 2018 - Actualisatie model privacyreglement gereed

Het model privacyreglement uit 2013 is, zoals eerder aangekondigd, geactualiseerd. Het reglement is aangepast aan de Algemene Verordening...
6 december 2018
6 dec 2018 - Gezocht: Leden Geschillencommissie Sociaal Domein

De VNG en de jeugdbranches zijn op zoek naar een voorzitter en leden voor de geschillencommissie Sociaal Domein. Reageren kan tot en met 13...
6 december 2018
6 dec 2018 - Gemeenten moeten de brandveiligheid van gevels van risicovolle gebouwen onderzoeken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft alle gemeente in Nederland een brief gestuurd. Zij moeten de gevels van risicopanden laten...
6 december 2018
6 dec 2018 - Interesse voor de leergang duurzaamheid van TripppleAcademy?

Tijdens de twee bijeenkomsten van het platform duurzaamheid op 9 juli en op 1 november kwam de leergang ‘TripppleAcademy’ aan de orde. Kern:...
6 december 2018
6 dec 2018 - Kwartiermaker René Peeters advieseert over de verbinding tussen onderwijs, zorg en...

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij...
6 december 2018
5 dec 2018 - Akkoord aansluitovereenkomst Vecozo

BoZ (VGN, GGZ Nederland, NVZ, Actiz en NFU) en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de...
5 december 2018
4 dec 2018 - Meedoen draagt bij aan levensgeluk

Op drie december was het Wereld Gehandicaptendag. Dagblad Trouw publiceerde een uitgebreide bijlage met het thema ‘Onbeperkt meedoen'. In deze...
4 december 2018
4 dec 2018 - Staatssecretaris Van Ark ontmoet woon- en activiteitenhulpen bij Gemiva-SVG Groep

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) bracht 3 december, Internationale dag voor mensen met een beperking, een werkbezoek aan Swetterhage in...
4 december 2018
3 dec 2018 - Stem op Nik!

Nik van Hoogstraten is genomineerd voor Brabander van het Jaar 2018. De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die...
3 december 2018
3 dec 2018 - Subsidieoproep interventies Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een belangrijk thema binnen de gehandicaptenzorg, dat opgenomen is in de VGN lange termijn onderzoeksagenda en ook een eigen...
3 december 2018
3 dec 2018 - Tweede Kamer steunt breed offensief om mensen met beperking aan werk te helpen

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW was er veel steun van de Kamerleden voor het offensief van staatssecretaris van...
3 december 2018
3 dec 2018 - NZa publiceert regelgeving ggz en fz 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste...
3 december 2018
3 dec 2018 - Nationaal Preventieakkoord gelanceerd

Preventie en gezondheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. Vrijdag 23 november is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Dit akkoord...
3 december 2018
30 nov 2018 - Groepsmeerzorg nu voor alle aanbieders mogelijk

Met ingang van 2019 is het voor alle aanbieders mogelijk om ook Meerzorg aan te vragen voor groepen van clienten. Bij het aanvragen van...
30 november 2018
30 nov 2018 - Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019

De jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019 is gepubliceerd op de website www.jaarverantwoordingzorg.nl.
30 november 2018
30 nov 2018 - Meerdere toelatingen per instelling? Voeg ze samen!

Heeft u als instelling meerdere toelatingen? Laat ze samenvoegen!
30 november 2018
29 nov 2018 - Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Vroeghulp biedt een...
29 november 2018
29 nov 2018 - Eerste leernetwerkbijeenkomst EMB in het vizier veelbelovend

Op 21 november was het zo ver: de eerste leernetwerkbijeenkomst van EMB in het vizier. Hierin stond onder andere de lancering van de leidraad EMB...
29 november 2018
29 nov 2018 - Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer aandacht bij de overheid voor de specifieke risico’s voor meisjes en vrouwen met een...
29 november 2018
29 nov 2018 - Derde tijdvak SectorplanPlus opent 3 december

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt...
29 november 2018
29 nov 2018 - Verzoek deelname vragenlijst outcome Jeugd

Steeds meer gemeenten vragen jeugdhulpaanbieders om outcome-indicatoren aan te leveren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de basisset outcome...
29 november 2018
28 nov 2018 - Minister de Jonge vraagt aandacht voor ouders van kinderen met emb: ‘Laat ze er niet...

Minister Hugo de Jonge van VWS wil meer aandacht voor de ondersteuning van ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking. ‘Ik zou...
28 november 2018
28 nov 2018 - Gehandicaptenzorg in het nieuws over begeleiding mensen met LVB

In de Volkskrant van vandaag én op radio 1 bij de NOS is er vandaag aandacht voor de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke...
28 november 2018
28 nov 2018 - Nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie bespaart...

Elke euro die een gemeente investeert in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie...
28 november 2018
27 nov 2018 - Nieuw competentieprofiel orthopedagoog en psycholoog

De VGN en het samenwerkingsverband van pedagogen en psychologen (NIP en NVO) werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking...
27 november 2018
26 nov 2018 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 door Tweede Kamer aangenomen

De Tweede Kamer heeft 20 november jl. het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) aangenomen. De VGN heeft...
26 november 2018
26 nov 2018 - Overgangsregeling bij budgetdaling a.g.v. herijking tarieven Wlz

De VGN heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit voor aanbieders van Wlz zorg die met een budgetdaling te maken hebben als gevolg van de...
26 november 2018
23 nov 2018 - Evaluatie regeling gezinshuisouders

Een resultaat van de vorige CAO-onderhandeling is dat de werkgever voor gezinshuisouders in dienstverband een passende arbeidsvoorwaardelijke...
23 november 2018
23 nov 2018 - Orthopedagoog-generalist wordt opgenomen in wet BIG

Het voorstel om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de wet BIG is overgenomen door VWS. Dit blijkt uit de kamerbrief van VWS over het...
23 november 2018
22 nov 2018 - Voorlichtingsbijeenkomsten over de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

De VGN is met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek over een versoepeling van de informatieplicht per juli 2019. We...
22 november 2018
22 nov 2018 - Start proeftuinen aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een...
22 november 2018
22 nov 2018 - CZ Zorgprijs voor emotiedetector van Mentech Innovation

De door Mentech Innovation, Severinus en Fontys Hogeschool gezamenlijk ontwikkelde applicatie ‘Rosa’ heeft de CZ Zorgprijs 2018 gewonnen. Met...
22 november 2018
22 nov 2018 - IGJ publiceert Toetsingskader e-health

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen. Daarbij maakt de IGJ...
22 november 2018
20 nov 2018 - Toegang huisartsenzorg en bekostiging van behandeling in de Wlz

Rondom het traject behandeling in de Wlz lopen momenteel meerdere acties. Toegang tot huisartsenzorg voor Wlz-cliënten wordt steeds vaker als...
20 november 2018
19 nov 2018 - Ophef rond dagbestedingsvervoer

Per 1 januari treedt de nieuwe regeling voor Wlz-dagbestedingsvervoer in werking. Naar nu blijkt geeft de nieuwe regeling aanleiding voor...
19 november 2018
19 nov 2018 - Update campagnemiddelen Ik Zorg

Op 1 november startte de landelijke campagne Ik Zorg. Om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de campagne, is er een toolkit beschikbaar...
19 november 2018
19 nov 2018 - Gehandicaptenzorg@Work

De komende jaren zijn er veel extra collega’s nodig in de gehandicaptenzorg. Samen hebben we de uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Daarom...
19 november 2018
18 nov 2018 - De kennisinfrastructuur langdurige zorg wordt sterker

Om de kennisinfrastructuur langdurige zorg structureel te verbeteren en te versterken voeren Vilans en ZonMw met financiering van het ministerie...
18 november 2018
16 nov 2018 - Vacature: Manager Arbeidszaken

De VGN zoekt per direct een betrokken Manager Arbeidszaken voor 36 uur per week, voor de duur van twee jaar. 
16 november 2018
16 nov 2018 - In Dialoog over vrijheid en veiligheid: stabiele teams zijn een voorwaarde

Tien jaar na de ondertekening van Zorg voor Vrijheid, blijkt de gehandicaptenzorg succesvol te zijn in het terugdringen van vrijheidsbeperking. De...
16 november 2018
16 nov 2018 - Ledenbijeenkomst Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
16 november 2018
16 nov 2018 - Meld je organisatie aan voor deelname aan een versnellingskamer gegevensuitwisseling

In het voorjaar van 2019 organiseert de VGN vijf keer een zogenoemde versnellingskamer. In een versnellingskamer werk je gedurende 2 dagen aan...
16 november 2018
15 nov 2018 - Internetconsultaties lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees werkt daarom aan een pakket aan...
15 november 2018
15 nov 2018 - Kennismarkt 12 november: innoveren doe je samen!

Op 12 november beleefden 250 zorgmedewerkers een dag vol inspiratie in de Mediaplaza te Utrecht. Met  Sanne van den Hagen, in 32 workshops, bij...
15 november 2018
13 nov 2018 - BPM-maatregel kabinet dupeert gehandicapten

De VGN overhandigde op dinsdagmiddag 13 november, als lid van een delegatie van betrokkenen in het zorgvervoer, een petitie voor het behoud van de...
13 november 2018
13 nov 2018 - Bijeenkomst 20 december 2018: Hoe behouden we onze medewerkers?

De achterdeur dicht, hoe doet u dat? Hoe behouden we onze medewerkers? Binden en boeien? Wat willen medewerkers? Dit onderwerp stond op de...
13 november 2018
12 nov 2018 - Kindergebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs 2018

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind (NSDSK) is met de interactieve Kindergebaren-app winnaar van de...
12 november 2018
12 nov 2018 - VNG en BGZJ vragen aandacht voor tekorten jeugdhulp

De VGN heeft samen met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en de VNG een brief aan de Tweede Kamer gestuurd voor het begrotingsdebat over de...
12 november 2018