twitter
 
 
 

Nieuws

16 aug 2019 - Meet Up Informatieberaad Zorg over 'Gezonde data'!

Op maandag 23 september 2019 vindt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 7de keer de Meet Up van het Informatieberaad...
16 augustus 2019
16 aug 2019 - Meet Up Informatieberaad Zorg over 'Gezonde data'

Op maandag 23 september 2019 vindt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 7de keer de Meet Up van het Informatieberaad...
16 augustus 2019
15 aug 2019 - Artsen voor verstandelijk gehandicapten gezocht

Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is een jong en dynamisch vak. Volop in ontwikkeling! En er is behoefte aan meer AVG's. De...
15 augustus 2019
14 aug 2019 - Bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg'

Op woensdag 18 september 2019 bent u van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’....
14 augustus 2019
14 aug 2019 - Infomatiebijeenkomst over de ketenzorg voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag

Zorg in uw gemeente of regio voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis, verstandelijke beperking, een...
14 augustus 2019
8 aug 2019 - IASSIDD Congres: 'kennis is de brandstof voor het innoveren en verbeteren van de...

Duizend kennisprofessionals kwamen op donderdag 8 augustus bijeen in Glasgow op het IASSIDD Congres, de International Association for the...
8 augustus 2019
8 aug 2019 - Knelpuntenanalyse richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

De huidige richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komt uit 2009. Sinds die tijd weten we meer over dit onderwerp....
8 augustus 2019
5 aug 2019 - Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen tegenover hun cliënten....
5 augustus 2019
5 aug 2019 - Denk mee tijdens de reflectiesessie rondom Wonen (Leerprogramma LVB)

Op 11 en 24 september organiseert de VGN in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden vier reflectiesessies die voortkomen uit het...
5 augustus 2019
5 aug 2019 - Denk mee tijdens de reflectiesessie rondom duurzame relaties (Leerprogramma LVB)

Op 11 en 24 september organiseert de VGN in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden vier reflectiesessies die voortkomen uit het...
5 augustus 2019
5 aug 2019 - Denk mee tijdens de reflectiesessie rondom Inkomen en Schulden (Leerprogramma LVB)

Op 11 en 24 september organiseert de VGN in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden vier reflectiesessies die voortkomen uit het...
5 augustus 2019
5 aug 2019 - Aankondiging nieuwe subsidieronde Gewoon Bijzonder: onderzoek doen met bestaande...

Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wordt de minimale dataset (MDS) door ZonMw ingezet in wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het programma...
5 augustus 2019
5 aug 2019 - Denk mee tijdens de reflectiesessie rondom Werken (Leerprogramma LVB)

Op 11 en 24 september organiseert de VGN in samenwerking met het Instituut voor Publieke Waarden vier reflectiesessies die voortkomen uit het...
5 augustus 2019
1 aug 2019 - Verkiezing van De Duurzame Zorgprofessional 2019!

Ben jij een zorgprofessional en heb je een duurzaam idee of een al gerealiseerd initiatief? Geef je dan nu op voor de verkiezing van De Duurzame...
1 augustus 2019
1 aug 2019 - Via NUdoen! als Woonhulp aan de slag in de zorg

De zorginstelling Abrona leidt haar eigen cliënten op tot ‘woonhulp’ voor onder meer verzorgingshuis Weddesteyn in Woerden.Tijdens deze...
1 augustus 2019
31 jul 2019 - Implementatie van de WMCZ 2018 in de gehandicaptenzorg (invitational)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt volgend jaar in werking. Begin 2020 presenteert de VGN, in samenwerking...
31 juli 2019
31 jul 2019 - Pro: onvoorwaardelijke ondersteuning voor mensen met een lvb die een gevaar vormen...

Drie organisaties in de gehandicaptenzorg ontwikkelen samen met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een nieuwe vorm van ondersteuning,...
31 juli 2019
30 jul 2019 - Ministerie van VWS organiseert regiobijeenkomsten Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. In september 2019 organiseert het...
30 juli 2019
30 jul 2019 - Huisartsenzorg voor mensen met een beperking steeds meer in de knel

De VGN krijgt steeds meer signalen dat huisartsen en huisartsenposten weigeren afspraken te maken voor cliënten die in een Wlz-instelling...
30 juli 2019
30 jul 2019 - Invoering Abonnementstarief Wmo

Het abonnementstarief voor voorzieningen in de Wmo wordt op 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering van het abonnementstarief Wmo...
30 juli 2019
29 jul 2019 - Actualisatie zorgprofiel VG7 en hoe nu verder?

De VGN heeft de afgelopen maanden het traject actualisatie zorgprofiel VG7 uitgevoerd. In een reeks van bijeenkomsten met experts is gekomen tot...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Onderzoek besluitvorming aannemen en opleiden physician assistants en verpleegkundig...

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Inspiratiemiddag: Hoe leren kinderen met een verstandelijke beperking?

Geloof je dat leren voor alle kinderen mogelijk is? ‘s Heeren Loo en softwarebedrijf Mediaheads ontwikkelen dankzij een gift van de AFAS...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Bijeenkomst visuele stoornissen

VGN organiseert op dinsdag 24 september 2019 de bijeenkomst 'Visuele stoornissen' van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht. Het thema is verkenning...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg

Een aantal ontwikkelingen op het gebied van gegevensuitwisseling en veranderingen in de ICT-omgeving vragen de komende jaren forse inspanningen...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Nieuwe brochure verlof in community P&O netwerk

Op hoeveel weken verlof heeft een werknemer recht in verband met zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegverlof? Mag het ouderschapsverlof...
29 juli 2019
29 jul 2019 - Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht

Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in en rondom gebouwen in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen...
29 juli 2019
26 jul 2019 - Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In tien jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak van álle gemeenten. Hiervoor komt een nieuwe...
26 juli 2019
26 jul 2019 - Kabinet verruimt mogelijkheid dividenduitkering voorlopig niet

In juli 2018 informeerden we u dat de ministers van VWS onderzoek zouden laten doen naar ‘winstuitkering’ en wat daarmee samenhangt. Gedurende...
26 juli 2019
25 jul 2019 - Stand van zaken nieuwe Wmcz

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal 1 juli 2020 in werking treden. In de wet staat een overgangsbepaling waarin...
25 juli 2019
25 jul 2019 - Het kennisplein: dé plek voor kennisdeling

Kennis die voor jou heel gewoon is, die hebben ze bij andere organisaties niet. En zij hebben juist oplossingen voor problemen waar jij mee...
25 juli 2019
24 jul 2019 - Te paard

Daar staat hij, het hoofd omlaag, lange manen voor zijn ogen. Het maakt hem niet uit wie er op zijn rug komt zitten. Hij is goed te vertrouwen en...
24 juli 2019
24 jul 2019 - Nieuwe ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang

1 Januari 2020 treedt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De VGN informeert haar leden graag over de recente ontwikkelingen. Zo is er...
24 juli 2019
24 jul 2019 - CAO Helpdesk tijdens de zomer en het najaar

De CAO Helpdesk is in de periode van 12 augustus tot en met 30 augustus telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot...
24 juli 2019
24 jul 2019 - Maatregelen verzilvering (SG)LVG zorgprofielen

Per 1 januari 2019 hebben de zorgkantoren hun beleid rond de (SG)LVG profielen aangepast. Zij hebben deze in lijn gebracht met de wetgeving. Dit...
24 juli 2019
24 jul 2019 - Special Media Awards

Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 organiseert Amerpoort op 9 november de allereerste landelijke Special Media Awards in Beeld en Geluid in...
24 juli 2019
23 jul 2019 - Versnellingsprogramma InZicht start naar verwachting op 1 september 2019

InZicht is het versnellingsprogramma voor de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Met InZicht zorgen we er voor dat veilige en...
23 juli 2019
19 jul 2019 - Vragen over PGB beantwoord

Op 27 juni heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer een toelichting op de tarieven voor PGB gegeven. Bij het bureau van de VGN...
19 juli 2019
19 jul 2019 - Vakantie: hoe zit het ook alweer?

In de bijlage treft u een informatiepagina aan over vakantie bestemd voor uw medewerkers. 
19 juli 2019
18 jul 2019 - Zij-instromers in de gehandicaptenzorg ervaren meer werkgeluk

In opdracht van de VGN deed een zestal studenten onderzoek naar het imago van de gehandicaptenzorg en het werkgeluk van zij-instromers binnen de...
18 juli 2019
18 jul 2019 - Succesvolle bijeenkomst: “Alle talenten benutten voor de zorg” in Brabant.

Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in zorg en welzijn. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om...
18 juli 2019
17 jul 2019 - Uitnodiging UWV-congressen Actualiteiten arbeid en ontslag 2019

UWV organiseert jaarlijks congressen over actualiteiten arbeid en ontslag. Dit jaar vinden deze plaats in september en oktober. Zie hieronder de...
17 juli 2019
17 jul 2019 - Minister Hugo de Jonge neemt boek niet-normaal in ontvangst

Woensdag 10 juli nam Hugo de Jonge, minister van VWS, het boek niet-normaal in ontvangst. VGN-voorzitter Boris van der Ham, directeur Frank...
17 juli 2019
17 jul 2019 - Minister over klimaatbeheersing en airconditioning

Tijdens perioden met erg warm weer informeert de VGN u steeds over het actuele hitteplan. We krijgen geregeld de vraag of een instelling verplicht...
17 juli 2019
16 jul 2019 - Wet langdurige zorg vanaf 2021 toegankelijk voor mensen met psychiatrische problematiek

In de afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Dit is positief nieuws. Twee weken geleden stemde...
16 juli 2019
16 jul 2019 - Heb jij een beperking? Praat mee over de toekomst van de gehandicaptenzorg

In de zorg voor mensen met een beperking verandert er regelmatig wat. Dat heb jij misschien ook wel gemerkt. Bijvoorbeeld de manier waarop zorg of...
16 juli 2019
16 jul 2019 - Ouders, familie en verwanten: praat mee over de toekomst van de gehandicaptenzorg!

De zorg voor mensen met een beperking is sterk in beweging: invoering van het sociaal domein in 2015, snelle groei van PGB, toenemende zorgzwaarte...
16 juli 2019
16 jul 2019 - Regeling forensische zorg gepubliceerd

Op 5 juli 2019 is de regeling forensische zorg gepubliceerd. De ingangsdatum van de Regeling is dezelfde als de ingangsdatum van het Besluit...
16 juli 2019
16 jul 2019 - Besluit forensische zorg gepubliceerd

Op 26 juni 2019 is het Besluit forensische zorg in werking getreden. Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet...
16 juli 2019
15 jul 2019 - Houd rekening met de Wet Arbeidsmarkt in Balans!

De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vrijwel alle onderdelen van deze wet treden per 1 januari 2020 in...
15 juli 2019