twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap...
16 februari 2018
"Het besef dat een aanzienlijk deel van onze gevangenen, verslaafden, dak- en thuislozen ook een licht verstandelijke beperking heeft, neemt toe,"...
8 februari 2018
De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit...
7 december 2017
De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen is per besluit op 20 november 2017 op advies van de Kwaliteitsraad door het...
5 december 2017
De verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, onderdeel van de campagne Nederland Onbeperkt, is aangesloten bij BOKS, het...
23 oktober 2017
Vorige week heeft de regering de vragen van de Eerste Kamer over de Wet zorg en dwang (Wzd) beantwoord. VGN heeft samen met ActiZ een reactie...
25 september 2017