twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal 1 juli 2020 in werking treden. In de wet staat een overgangsbepaling waarin...
25 juli 2019
Tijdens de Week van de Mediawijsheid 2019 organiseert Amerpoort op 9 november de allereerste landelijke Special Media Awards in Beeld en Geluid in...
24 juli 2019
De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (bopz). Dat betekent dat we voortaan...
11 juli 2019
Eén van de leuke dingen van het samenstellen van Markant is dat je heel veel informatie krijgt over wat er zich afspeelt in de...
11 juli 2019
Tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Bosch, verzorgde de VGN een deelsessie over de nieuwe...
21 juni 2019
Welzijnsorganisatie Lumens en gehandicaptenzorgorganisatie Koraal hebben samen een behandelprogramma ontwikkeld voor slachtoffers van mensenhandel...
29 mei 2019