twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Welke knelpunten ervaart u als zorgaanbieder bij het aanbesteden in het sociaal domein? De VGN organiseert op maandagochtend 3 september een...
10 juli 2018
VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
In de voorjaarsnota 2018 rapporteert het kabinet over de uitvoering van de begroting 2018 en verder. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van...
12 juni 2018
Minister Ollongren heeft de ‘Nationale Woonagenda’ gepubliceerd, medeondertekend door o.a. Aedes en de Woonbond. Drie thema’s staan...
30 mei 2018
De VGN ontvangt regelmatig signalen van leden dat mensen met een beperking met een (tijdelijke) vraag voor beschermd wonen tussen ‘wal en...
16 januari 2018
In november is de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ gepubliceerd op de website van de VNG. Deze...
4 december 2017