twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid,...
16 april 2019
Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale...
29 januari 2019
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het...
24 januari 2019
Welke knelpunten ervaart u als zorgaanbieder bij het aanbesteden in het sociaal domein? De VGN organiseert op maandagochtend 3 september een...
10 juli 2018
VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
In de voorjaarsnota 2018 rapporteert het kabinet over de uitvoering van de begroting 2018 en verder. De belangrijkste aanpassing ten opzichte van...
12 juni 2018