twitter
 
 
 

De VGN vindt dat kinderen en jongeren met een beperking recht hebben op professionele zorg en ondersteuning die nodig is om - nu en later - zo goed en zelfstandig mogelijk te leven.

Laatst toegevoegd

Voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming zijn voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals nodig. VWS en JenV voeren daarom...
6 augustus 2018
VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen om te leren en zich te ontwikkelen, aldus de VGN in een brief aan de Kamer. De VGN is kritisch over het...
27 juni 2018
Ook dit jaar organiseert het Ondersteuningsteam Zorglandschap (VNG) weer de Summerschool Zorglandschap: Lokale teams en aanbieders werken samen...
26 juni 2018
In 2015 werd de Jeugdwet ingevoerd. De eerste evaluatie laat zien dat er al veel werk verzet is, maar dat zeker nog niet alle doelen van de...
22 juni 2018
Er is een landelijk vastgestelde basisset outcomecriteria voor de Jeugdhulp. Heeft u als aanbieder afspraken gemaakt met de gemeenten over...
26 april 2018

Themabeheerder(s)