twitter
 
 
 

De VGN vindt dat jongeren met een verstandelijke beperking recht hebben op een baan. Deze jongeren leren langzamer dan normaal. Zo’n 5.500 jongeren per jaar kunnen daardoor geen beroepsopleiding volgen. Zij hebben een ontwikkelingstraject op maat nodig waarin op eigen tempo wordt toegewerkt naar een branchediploma. Dat kan door dagbesteding te combineren met leren. De VGN zet zich ervoor in dat alle gemeenten hierin investeren. Elke jongere heeft toch recht op een opleiding en een baan?

Cliënt en begeleider

Laatst toegevoegd

De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 arbeidsgehandicapten aan te nemen. De reden is dat bedrijven goed op schema liggen, maar...
10 oktober 2018
In 31 arbeidsmarktregio’s een plan ingediend bij het ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale samenwerking tussen...
19 september 2018
In het Algemeen Overleg van 12 september jl. sprak de Tweede Kamer haar waardering uit over het brede offensief om meer mensen met beperkingen aan...
14 september 2018
De VGN is erg blij dat het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie voor mensen met beperkingen af te schaffen, niet doorgaat. Met dit plan...
7 september 2018
De Wajong kent verschillende regelingen. Bij elkaar is dit een complex geheel geworden. Daarom werkt SZW aan een begrijpelijke regeling, waarbij...
12 juli 2018
Bij verpleeghuis ‘Het Gulden Huis’ is vandaag het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt...
11 juli 2018