twitter
 
 
 

De VGN vindt dat jongeren met een verstandelijke beperking recht hebben op een baan. Deze jongeren leren langzamer dan normaal. Zo’n 5.500 jongeren per jaar kunnen daardoor geen beroepsopleiding volgen. Zij hebben een ontwikkelingstraject op maat nodig waarin op eigen tempo wordt toegewerkt naar een branchediploma. Dat kan door dagbesteding te combineren met leren. De VGN zet zich ervoor in dat alle gemeenten hierin investeren. Elke jongere heeft toch recht op een opleiding en een baan?

Cliënt en begeleider

Laatst toegevoegd

De krapte op de arbeidsmarkt is één van de grootste uitdagingen de komende jaren in Zorg en Welzijn. Het actieprogramma Werken in de zorg en de...
5 november 2018
Het gat in de arbeidsmarkt is een stuk kleiner gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In elk geval in de horeca, nadat...
1 november 2018
Driestroom, Elver en DrieGasthuizenGroep slaan de handen ineen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot Woonassistent, door...
18 oktober 2018
De overheid verplicht zichzelf niet langer om 25.000 arbeidsgehandicapten aan te nemen. De reden is dat bedrijven goed op schema liggen, maar...
10 oktober 2018
In 31 arbeidsmarktregio’s een plan ingediend bij het ministerie van SZW waarin ze hun aanpak beschrijven om de regionale samenwerking tussen...
19 september 2018
In het Algemeen Overleg van 12 september jl. sprak de Tweede Kamer haar waardering uit over het brede offensief om meer mensen met beperkingen aan...
14 september 2018