twitter
 
 
 

Nieuws minder »
De meicirculaire gemeentefonds 2017 geeft aan wat de wijzigingen zijn in de budgetten die gemeenten ontvangen in 2017, 2018 en verder. Belangrijk...
1 juni 2017
De Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg ('Commissie de Winter') doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar geweld dat zich in het verleden...
9 januari 2017
Vanaf 7 november start de commissie met het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945, als vervolg op het in mei gepresenteerde...
8 november 2016
De gemeenten Kaag en Brasem gaan in beroep over de uitspraak van de kortgeding rechter, die op 5 oktober had beslist dat zij de aanbesteding van...
24 oktober 2016
Onderzoeksrapporten minder »
Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is...
22 mei 2017
'Het KDC-landschap is springlevend'. Dit is de belangrijkste conclusie die de onderzoekers van Andersson Elffers Felix (AEF) trekken in het...
14 oktober 2016
In het eerste jaar na de transitie heeft de VGN veel signalen ontvangen dat er onduidelijkheid is voor (jong)volwassenen (18+) met een (lichte)...
12 september 2016
Veel zorgaanbieders ervaren nog steeds knelpunten rond tarieven en de toegang tot jeugdhulp en ondersteuning. Ook zien ze dat de overgang van...
28 juni 2016
De gehandicaptensector heeft bijna een jaar na de transities nog volop te maken met de gevolgen van de stelselherziening, zowel in positieve als...
30 november 2015
Onvoldoende expertise bij wijkteams, te strakke sturing op algemene voorzieningen, aanhoudende stijging van administratieve lasten en magere...
2 juli 2015
Dit rapport bevat de resultaten van de derde meting 'Monitor Sociaal Domein'. Deze monitor, die in totaal uit vijf metingen in de periode...
20 april 2015
Vandaag verschijnt het rapport “Zorg beter begrepen” van het Sociaal en Cultureel Planbureau over recente ontwikkelingen in de zorg voor...
4 december 2014
Zo’n 140 gespecialiseerde kinderdienstencentra (KDC’s) en hun cliënten, kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, een verstandelijke...
10 oktober 2014
Overig minder »
In de voorjaarsnota 2019 rapporteert het kabinet over de uitvoering van de begroting 2019 en verder. In de meicirculaire gemeentefonds 2019 is de...
17 juni 2019

Themabeheerder(s)