twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

De VGN krijgt steeds meer signalen dat huisartsen en huisartsenposten weigeren afspraken te maken voor cliënten die in een Wlz-instelling...
30 juli 2019
De VGN heeft de afgelopen maanden het traject actualisatie zorgprofiel VG7 uitgevoerd. In een reeks van bijeenkomsten met experts is gekomen tot...
29 juli 2019
Kennis die voor jou heel gewoon is, die hebben ze bij andere organisaties niet. En zij hebben juist oplossingen voor problemen waar jij mee...
25 juli 2019
Per 1 januari 2019 hebben de zorgkantoren hun beleid rond de (SG)LVG profielen aangepast. Zij hebben deze in lijn gebracht met de wetgeving. Dit...
24 juli 2019
In de afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Dit is positief nieuws. Twee weken geleden stemde...
16 juli 2019
Op 2 juli heeft de volledige Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Wlz te wijzigen. Deze wetswijziging regelt dat er ook toegang tot...
2 juli 2019