twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Met ingang van 2019 is het voor alle aanbieders mogelijk om ook Meerzorg aan te vragen voor groepen van clienten. Bij het aanvragen van...
30 november 2018
De VGN heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit voor aanbieders van Wlz zorg die met een budgetdaling te maken hebben als gevolg van de...
26 november 2018
Rondom het traject behandeling in de Wlz lopen momenteel meerdere acties. Toegang tot huisartsenzorg voor Wlz-cliënten wordt steeds vaker als...
20 november 2018
Per 1 januari treedt de nieuwe regeling voor Wlz-dagbestedingsvervoer in werking. Naar nu blijkt geeft de nieuwe regeling aanleiding voor...
19 november 2018
Voor cliënten, hun familie en zorgaanbieders is het van belang om snel te weten of een cliënt toegang heeft tot de Wlz. Door een snelle...
23 oktober 2018
De NZa heeft op 19 oktober - na geruime vertraging -  het verantwoordingsdocument "Prestaties en tarieven langdurige zorg" gepubliceerd. 
22 oktober 2018