twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

In een eerder bericht kondigden wij de actualisatie van de modelovereenkomsten aan vanwege de inwerkingtreding van de Algemene verordening...
4 september 2018
Eerder informeerden wij u over de onduidelijkheid rondom de ondertekening van het zorgplan. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de VGN inmiddels...
4 september 2018
De VGN krijgt veel vragen over de hoogte van de componenten woonzorg, dagbesteding of behandeling binnen één profiel.  Zorgaanbieders vragen...
14 augustus 2018
Onderhoud bekosting langdurige zorg start! De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start na de zomer weer een nieuwe onderhoudscyclus van de...
2 augustus 2018
In een eerder bericht concludeerde de VGN dat een ondertekend ondersteuningsplan niet langer wordt geëist door zorgkantoren wanneer zorg wordt...
30 juli 2018
De NZa heeft besloten het nieuwe verdeelmodel van de contracteerruimte voor 2019 niet in te voeren. Hiermee blijft een voor de VGN onacceptabele...
20 juli 2018