twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. Dat geldt vanaf dan ook voor cliënten die...
23 februari 2018
Op donderdag 19 april organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de derde editie van het congres Rechtmatige Zorg in...
1 februari 2018
Vandaag heeft de NZa het onderzoeksrapport van KPMG over de kostprijzen gepubliceerd. Het onderzoek is in de afgelopen maanden uitgevoerd om in...
25 januari 2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze handleiding...
23 januari 2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft naar de Tweede Kamer gereageerd op het advies van de NZa over de bekostiging van aanvullende...
19 januari 2018
Op 19 december 2017 is door de Raad van Bestuur van de NZa een nieuwe beleidsregel eerstelijnsverblijf 2018 met de bijbehorende tariefbeschikking...
10 januari 2018