twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Wat zijn de resultaten van de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en Limburg (ouderenzorg)? Wat kunnen we hiervan...
5 februari 2019
Wat zijn de resultaten van de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (gehandicaptenzorg) en Limburg (ouderenzorg)? Wat kunnen we hiervan...
5 februari 2019
De VGN is samen met CCE, zorgkantoren, cliëntenorganisaties en andere stakeholders gestart met het traject actualisatie zorgprofiel VG7. Dit...
28 januari 2019
De raad van toezicht van Ipse de Bruggen heeft twee nieuwe leden benoemd: mevrouw Vanessa Hart en mevrouw Jannelien Wieland. Beiden zijn per 1...
16 januari 2019
Naar aanleiding van de problematiek rond complexe zorg en de ervaringen met praktische aanpak bij de actualisatie van zorgprofiel VG8, start de...
20 december 2018
In de werkagenda passende zorg is een van de thema’s nieuwe vormen van zorg. Er is vernieuwing in het zorgaanbod nodig om maatwerk te leveren....
18 december 2018