twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

De zorgkantoren hebben eind mei het inkoopbeleid 2020 gepubliceerd. Dit betreft een aanvulling op het meerjarige lopende beleid.Landelijk zijn er...
13 juni 2019
‘Begeleiders willen meer tijd op de werkvloer besteden om met bewoners dat extra kopje koffie te drinken of een leuke activiteit te doen. En dus...
28 mei 2019
Er zijn een tweetal ontwikkelingen rond de indicatiestelling Wlz. We brengen u hier graag van op de hoogte. Het gaat over de uitrol van de...
20 mei 2019
De VGN organiseert op 28 juni 2019 een afrondende bijeenkomst over het trajectactualisatie zorgprofiel VG7 voor deelnemers en andere...
14 mei 2019
De samenloopcontrole op hulpmiddelen die door landelijk werkende hulpmiddelenleveranciers zijn verstrekt, is vertraagd. De zorgkantoren zouden...
7 mei 2019
In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft bureau Andersson Elffers Felix (AEF) een onderzoek uitgevoerd naar de...
7 mei 2019