twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

Op 11 maart 2019 organiseerde de VGN een inspiratiebijeenkomst over persoonsvolgende zorg. Met zo’n 22 professionals van verschillende...
17 april 2019
De VGN vindt het onterecht dat Omroep MAX suggereert dat zorginstellingen in de gehandicaptenzorg onzorgvuldig omgaan met extra geld voor hun...
15 april 2019
De bewindslieden van VWS hebben eindelijk hun standpunt over de positionering van behandeling in de Wlz kenbaar gemaakt. Zij hebben besloten om...
12 april 2019
Toegang tot huisartsenzorg voor Wlz-cliënten wordt steeds vaker als knelpunt ervaren door zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Hoe vind je als...
11 april 2019
Minister De Jonge beslist een dezer dagen of hij een ontoelaatbaar onderscheid in de Wlz blijft toestaan: op de ene plek krijgen cliënten zorg...
3 april 2019
De NZa heeft op 6 maart het langverwachte onderzoek naar de bekostiging en de financiële impact van het advies van het Zorginstituut over de...
11 maart 2019