twitter
 
 
 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Laatst toegevoegd

De VGN is groot voorstander van persoonsvolgende en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Daarbij kunnen we leren van en ons laten inspireren...
17 juli 2018
De zorgkantoren hebben op 29 juni hun Nota's van Inlichtingen gepubliceerd. Daarin wordt ingegaan op de vragen die zorgaanbieders hebben gesteld...
3 juli 2018
In 2019 komt er voor de gehandicaptensector €173 miljoen extra beschikbaar. Dit blijkt uit de brief over het voorlopige kader Wlz 2019, die...
26 juni 2018
De VGN heeft de afgelopen jaren diverse modelovereenkomsten gepubliceerd. Deze modelovereenkomsten worden momenteel geactualiseerd in het kader...
12 juni 2018
Op 1 juni hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Een analyse van de inkoopdocumenten geeft het beeld van veelal continuering...
8 juni 2018
De 'Handreiking juridisch kader zorgverkoop Wlz aan zorgkantoren' is nu beschikbaar. Deze handreiking beschrijft de stand van zaken per 15 mei...
30 mei 2018