twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Op 5 juli 2019 is de regeling forensische zorg gepubliceerd. De ingangsdatum van de Regeling is dezelfde als de ingangsdatum van het Besluit...
16 juli 2019
Op 26 juni 2019 is het Besluit forensische zorg in werking getreden. Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet...
16 juli 2019
Tijdens deze vierde editie van het symposium Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) worden de afgeronde KFZ-producten door de ontwikkelaars zelf...
12 juli 2019
De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve...
25 juni 2019
De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en...
21 mei 2019
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) draait tot eind 2019 een experiment Volledig Pakket Thuis (VPT). In een tussenevaluatie begin...
20 mei 2019

Themabeheerder(s)