twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en...
21 mei 2019
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) draait tot eind 2019 een experiment Volledig Pakket Thuis (VPT). In een tussenevaluatie begin...
20 mei 2019
Op 7 maart 2019 heeft de Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en...
4 april 2019
Er is een landelijke ketenveldnorm vastgesteld om de zorg voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychisch probleem en/of...
29 maart 2019
Vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en...
19 maart 2019
Het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) biedt subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie...
7 maart 2019

Themabeheerder(s)