twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Op 7 maart 2019 heeft de Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en...
4 april 2019
Er is een landelijke ketenveldnorm vastgesteld om de zorg voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychisch probleem en/of...
29 maart 2019
Vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en...
19 maart 2019
Het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J) biedt subsidiemogelijkheden voor onderzoek dat bijdraagt aan verhoging en optimalisatie...
7 maart 2019
De Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking treedt, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen...
14 december 2018
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste...
3 december 2018

Themabeheerder(s)