twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Welke registraties zijn wettelijk verplicht en welke niet? Het vernieuwde overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de...
9 januari 2019
BoZ (VGN, GGZ Nederland, NVZ, Actiz en NFU) en VECOZO hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over de voorstellen tot wijziging van de...
5 december 2018
De afgelopen maanden hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), overleg gevoerd met VECOZO over...
6 september 2018
Er bestaat geen uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein. Dit is het grootste pijnpunt dat naar voren komt uit het...
30 mei 2018
De afgelopen weken hebben we een aantal keren de vraag gehad of het maken van een jaar-/bestuursverslag al dan niet verplicht is. Op grond van de...
26 april 2018
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te...
24 januari 2018