twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Er bestaat geen uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein. Dit is het grootste pijnpunt dat naar voren komt uit het...
30 mei 2018
De afgelopen weken hebben we een aantal keren de vraag gehad of het maken van een jaar-/bestuursverslag al dan niet verplicht is. Op grond van de...
26 april 2018
Voor het nieuwe Ketenbureau i-Sociaal Domein wordt een hoofd gezocht. Deze functionaris zal de werkzaamheden van de kwartiermaker overnemen per 1...
26 april 2018
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te...
24 januari 2018
In 2018 gaat het Zorginstituut Nederland door met iWlz on the move. Zij beantwoordden vragen over de release iWlz 2.0 – de opvolger van iWlz 1.2...
16 januari 2018
In maart 2018 organiseert het Programma i-Sociaal Domein regiobijeenkomsten voor gemeenten en aanbieders. De bijeenkomsten gaan over het...
16 januari 2018