twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Er bestaat geen uniformering binnen het administratieve proces in het sociaal domein. Dit is het grootste pijnpunt dat naar voren komt uit het...
30 mei 2018
De afgelopen weken hebben we een aantal keren de vraag gehad of het maken van een jaar-/bestuursverslag al dan niet verplicht is. Op grond van de...
26 april 2018
Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te...
24 januari 2018
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de Jaarverantwoording Zorg voor verslagjaar 2017.
4 december 2017
Intrakoop (de inkoopcoöperatie van de zorg) heeft onderzoek gedaan naar de accountantskosten in de zorg in 2016. Intrakoop onderzocht 683...
26 oktober 2017
Doorgeslagen administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers te...
25 oktober 2017