twitter
 
 
 

Overig meer »
De afgelopen weken hebben we een aantal keren de vraag gehad of het maken van een jaar-/bestuursverslag al dan niet verplicht is. Op grond van de...
26 april 2018
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen binnen de Jaarverantwoording Zorg voor verslagjaar 2017.
4 december 2017
De minister van V&J en de staatssecretaris en minister van VWS hebben de Jaarverantwoording 2016 Zorginstellingen en Jeugd vastgesteld.
15 november 2016
Het ministerie van VWS heeft het informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2016 vrijgegeven. In het Besluit Jeugdwet ligt vast welke gegevens...
25 september 2015
Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Daarom is het belangrijk dat...
16 juli 2014
Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie. Deze regeling bepaalt welke gegevens worden verwerkt, door wie, met welk doel,...
9 juli 2014