twitter
 
 
 

Rechtmatigheid meer »
Vanuit zowel aanbieders als gemeenten ontvangen VWS, VNG en brancheorganisaties signalen dat er in 2015 mogelijk rechtmatigheidsproblemen gaan...
23 april 2015
Overig meer »
Samen met gemeenten en aanbieders werkt het programma i-Sociaal Domein aan het verminderen van administratieve lasten. De uitvoeringsvarianten en...
9 september 2016
De gehandicaptenzorg in Nederland blijft het financieel relatief goed doen, maar de sector vertoont voor het eerst ook tekenen van krimp. In 2015...
9 augustus 2016
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt de komende dagen terugspiegelrapportages beschikbaar aan jeugdhulpaanbieders. Deze rapportage...
3 juni 2016
Gemeenten en aanbieders ervaren veel administratieve lasten bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Zij kunnen deze lasten aanzienlijk...
20 mei 2016
Berenschot is gestart met de Benchmark Care 2016. De centrale vraag van de benchmark luidt: Hoe verhouden de overhead, het primair proces en de...
4 maart 2016
Op 17 februari heeft de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) aan gemeenten, zorginstellingen en VNG een brief (zie bijlage)...
18 februari 2016