twitter
 
 
 

Jeugd meer »
Vanaf 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders verplicht een klachtenregeling conform de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)...
16 december 2016
In een bestuurlijk overleg hebben VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 24 augustus jl. afspraken gemaakt over aanpassing van de...
2 september 2016
In een bestuurlijk overleg hebben VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 24 augustus jl. afspraken gemaakt over aanpassing van de...
2 september 2016
Op 24 augustus 2016 is de Ministeriële Regeling over enkele regels die mogen worden uitgewisseld tussen aanbieders en gemeenten gepubliceerd in...
26 augustus 2016
De VGN heeft een nieuwe modelovereenkomst voor het uitbesteden van zorg (onderaanneming) laten opstellen. Het model kunt u gebruiken voor...
18 augustus 2016
De VGN heeft een nieuwe modelovereenkomst voor het uitbesteden van zorg (onderaanneming) laten opstellen. Het model kunt u gebruiken voor...
18 augustus 2016
Overig meer »
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de gemeenten in hun oproep aan het Rijk om op te treden als één overheid en...
8 mei 2019
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het...
24 januari 2019
De VNG en de jeugdbranches zijn op zoek naar een leden voor de geschillencommissie Sociaal Domein. In het bijzonder nog naar een lid met ervaring...
21 december 2018
De VGN heeft samen met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en de VNG een brief aan de Tweede Kamer gestuurd voor het begrotingsdebat over de...
12 november 2018
In 2015 werd de Jeugdwet ingevoerd. De eerste evaluatie laat zien dat er al veel werk verzet is, maar dat zeker nog niet alle doelen van de...
22 juni 2018
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven in grote lijnen de ambities van minister De Jonge (VWS). De minister...
16 april 2018

Themabeheerder(s)