twitter
 
 
 

Kwaliteit meer »
Biedt uw organisatie jeugdhulp? Dan dient u de norm van de verantwoorde werktoedeling toe te passen. Deze norm houdt in dat aanbieders in de...
8 december 2015
In 2014 is het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkeld. In dit kwaliteitskader is de 'norm van de verantwoorde werktoedeling' uitgewerkt. Als vervolgstap...
26 februari 2015
Op 24 december jl. heeft de inspectie het Toetsingskader verantwoorde hulp voor jeugd gepresenteerd. Het toetsingskader vindt u op de...
6 januari 2015
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen...
2 december 2014
Overig meer »
Ben jij een professional met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding? En werk jij op hbo-niveau of hoger in de jeugdhulp en/of...
25 september 2018
VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
Er is een landelijk vastgestelde basisset outcomecriteria voor de Jeugdhulp. Heeft u als aanbieder afspraken gemaakt met de gemeenten over...
26 april 2018
Ben jij een professional met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding? En werk jij op 31 december 2017 op hbo-niveau in de...
18 december 2017
Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming worden in hun dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is...
14 december 2017
Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin,...
31 oktober 2017

Themabeheerder(s)