twitter
 
 
 

Overig meer »
Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale...
29 januari 2019
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het...
24 januari 2019
Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
In het staatsblad is de AMvB gepubliceerd die extra regels stelt om de verhouding tussen prijs en kwaliteit in de Wmo te waarborgen. Deze AMvB...
8 maart 2017
Op 1 februari debatteerde de Kamer met staatssecretaris van Rijn over de Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg. Alhoewel er veel goed gaat in...
1 februari 2017

Themabeheerder(s)