twitter
 
 
 

Overig meer »
Het abonnementstarief voor voorzieningen in de Wmo wordt op 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering van het abonnementstarief Wmo...
30 juli 2019
Bij de toegang tot en de uitvoering van zorg en ondersteuning ondervinden mensen verschillende knelpunten. Het Ministerie van Volksgezondheid,...
16 april 2019
Minister Hugo de Jonge heeft afgelopen zomer zijn ambitie geuit om de praktijk van inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociale...
29 januari 2019
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het...
24 januari 2019
Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017
Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de...
16 oktober 2017

Themabeheerder(s)