twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

In juni 2018 is de overgang begonnen van ‘Mijn PGB’ (bij de SVB) naar het nieuwe PGB-Portaal. Vooreerst gaan de budgethouders van zorgkantoor...
18 juli 2018
VGN-directeur Frank Bluiminck publiceert vandaag in een blog op Skipr een profielschets voor de Hugo Borst voor de gehandicaptenzorg. ‘De...
14 juni 2018
'Wat me zorgen baart, is dat het zo stil is rond persoonsvolgende zorg', schrijft VGN-directeur Frank Bluiminck in een blog op Skipr.  'In het...
14 februari 2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft naar de Tweede Kamer gereageerd op het advies van de NZa over de bekostiging van aanvullende...
19 januari 2018
Op 19 december 2017 is door de Raad van Bestuur van de NZa een nieuwe beleidsregel eerstelijnsverblijf 2018 met de bijbehorende tariefbeschikking...
10 januari 2018
De NZa heeft haar advies over de bekostiging van extramurale behandeling in de Zvw uitgebracht aan VWS. De NZa adviseert een overgangsmodel met 10...
11 december 2017

Themabeheerder(s)