twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

'Wat me zorgen baart, is dat het zo stil is rond persoonsvolgende zorg', schrijft VGN-directeur Frank Bluiminck in een blog op Skipr.  'In het...
14 februari 2018
Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders treedt op 1 januari 2018 in werking (hierna: het Besluit). Dit betekent...
13 december 2017
Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) hebben in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene...
11 december 2017
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in afstemming met het ministerie van VWS aan Cebeon de opdracht gegeven voor...
30 mei 2017
De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG...
9 maart 2017
In vervolg op het Algemeen Overleg over doelgroepenvervoer waarover wij eerder berichtten, heeft op 22 februari jl. een Verslag Algemeen Overleg...
28 februari 2017

Themabeheerder(s)