twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Eind december informeerden we u over de stand van zaken van de overheveling van de aanvullende geneeskundige zorg (voorheen: extramurale...
9 januari 2019
Op 18 december heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn ‘Agenda PGB’. Hij sluit aan op de eigen motivatie van...
9 januari 2019
Op 18 december organiseerde de VGN een werkconferentie over de overheveling van de aanvullende geneeskundige zorg (voorheen extramurale...
21 december 2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli 2018 de regelgeving eerstelijnsverblijf (elv) voor het jaar 2019 gepubliceerd. Deze regelgeving...
14 december 2018
De VGN overhandigde op dinsdagmiddag 13 november, als lid van een delegatie van betrokkenen in het zorgvervoer, een petitie voor het behoud van de...
13 november 2018
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft nieuwe zorgovereenkomsten gemaakt die inmiddels online staan. Tot 1 januari 2019 mogen ook de oude...
8 november 2018

Themabeheerder(s)