twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Het RIVM heeft onlangs advies uitgebracht over legionellapreventie. Opvolging van het advies betekent in de praktijk voor de meeste...
25 april 2019
Het ministerie van VWS heeft twee subsidieregelingen opengesteld: de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling E-Health...
25 april 2019
Het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit en in...
25 april 2019
In 2018 is door het WFZ garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van vorig...
16 april 2019
Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 is de informatieplicht toegevoegd...
28 maart 2019
Op 12 maart organiseerde de VGN de derde bijeenkomst van het platform duurzaamheid. Er waren zo’n 40 deelnemers. De VGN besprak de aanpak vanuit...
15 maart 2019

Themabeheerder(s)