twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

De hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord zijn op 10 juli 2018 gepresenteerd aan minister Wiebes. De zorgsector is via de klimaattafel Gebouwde...
11 juli 2018
De eerste bijeenkomst van het ‘Platform Duurzaamheid VGN’ is op 9 juli bijgewoond door veertig vertegenwoordigers van VGN-leden en door een...
11 juli 2018
Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (Zvw en Wlz) in de...
10 juli 2018
In 2015 is voor de verplichting om bij nieuwbouw altijd een buitenruimte te realiseren, een uitzondering gemaakt voor de woonfunctie met zorg....
10 juli 2018
Cathy van Beek, kwartiermaker duurzaamheid bij het ministerie van VWS, sprak op 21 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGN over de...
22 juni 2018
Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een nieuwe subsidieregeling die in de plaats gaat komen van de voormalige ‘beleidsregel...
12 juni 2018

Themabeheerder(s)