twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

We attenderen weer op het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Evenals vorig jaar informeren we u ook nu over de laatste stand van het Hitteplan.
25 juli 2018
In een brief aan de Tweede Kamer kondigen de bewindslieden van VWS nader onderzoek aan naar ‘winstuitkering’. Gedurende die tijd zal het...
18 juli 2018
De hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord zijn op 10 juli 2018 gepresenteerd aan minister Wiebes. De zorgsector is via de klimaattafel Gebouwde...
11 juli 2018
De eerste bijeenkomst van het ‘Platform Duurzaamheid VGN’ is op 9 juli bijgewoond door veertig vertegenwoordigers van VGN-leden en door een...
11 juli 2018
Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (Zvw en Wlz) in de...
10 juli 2018
In 2015 is voor de verplichting om bij nieuwbouw altijd een buitenruimte te realiseren, een uitzondering gemaakt voor de woonfunctie met zorg....
10 juli 2018

Themabeheerder(s)