twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

De strenge maatregelen die zorgaanbieders moeten nemen om legionellabesmetting te voorkomen gelden vanaf nu niet meer voor gebouwen waar het...
11 december 2017
Op 5 oktober 2017 heeft de VNG commissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het...
16 november 2017
Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. In september heeft Adviesbureau Hageman hierover een...
11 november 2017
Het ministerie van VWS beëindigt per 2018 de (tijdelijke) subsidieregeling voor zorginfrastructuur. De gemeenten moeten deze regeling overnemen.
21 oktober 2017
Op 6 augustus informeerden we u over de vennootschapsbelasting (Vpb) in de Jeugdzorg. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën ook...
20 oktober 2017
De NHC moet worden aangepast voor brandveiligheid met rond de €30-40 per m2 en met een paar duizend euro per plaats voor ICT en domotica. Dat...
28 september 2017

Themabeheerder(s)