twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

Misschien is het u niet ontgaan: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar ambitieuze zorginstellingen die aan de...
6 mei 2019
In hoog tempo wordt nieuwe technologie ingezet in de zorg. Technologie die is bedoeld om de cliënt betere zorg en ondersteuning te bieden en om...
19 april 2019
Minister Bruins gaat digitale gegevensuitwisseling in de zorg gefaseerd wettelijk verplichten. Dit is de kern van de tweede brief...
17 april 2019
Medio 2018 heeft de Adviescommissie Autorisatie van VzVz ingestemd met de conceptversie van de geactualiseerde richtlijn Waarneemgegevens...
12 april 2019
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op TenderNed een aanbesteding geplaatst voor 17 proeftuinen binnen het programma...
12 april 2019
Het Informatieberaad Zorg werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het...
8 april 2019

Themabeheerder(s)