twitter
 
 
 

Laatst toegevoegd

In het eerste half jaar van 2018 voert de VGN een verkenning uit op de thema’s ‘medicatieveiligheid’ en ‘uitwisseling van...
12 februari 2018
De ministeries van VWS en EZ, zorgaanbieder Pluryn en tal van ketenpartners in de regio Nijmegen werken samen aan een Health Deal. Doel is door de...
31 januari 2018
Dagelijks zijn er vele overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals. Tussen professionals binnen een zorgorganisatie, maar ook tussen...
22 januari 2018
De VGN onderzoekt hoe de gegevensuitwisseling rond het medicatieproces in de praktijk verloopt en hoe de digitale uitwisseling en overdracht van...
8 januari 2018
Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Algemene...
21 december 2017
Cyberspace in de gehandicaptenzorg? Niet helemaal cyberspace, maar we gaan wel aan de slag met enkele belangrijke thema's die bijdragen aan een...
18 december 2017

Themabeheerder(s)