twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Laatst toegevoegd

Een update met alle ontwikkelingen van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022.
21 februari 2018
In 2016 zijn in de Proeftuinen aan de slag gegaan met het Kwaliteitskader en het schrijven van een kwaliteitsrapport. N.a.v. deze rapporten is het...
20 februari 2018
Bijgaand treft u de Factsheet Wet zorg en dwang aan. De Factsheet geeft in 50 vragen en antwoorden een beeld van de hoofdlijnen van de Wet zorg en...
13 februari 2018
De Eerste Kamer heeft 15 en 16 januari de wetsvoorstellen zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg gezamenlijk behandeld. De Eerste Kamer...
17 januari 2018
De slotfase van de behandeling van het wetsvoorstel zorg en dwang is eindelijk aangebroken. De Eerste Kamer behandelt vandaag en morgen het...
15 januari 2018
Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een...
20 december 2017