twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Laatst toegevoegd

De Tweede Kamer heeft vandaag de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen waarin de Wzd-functionaris wordt geïntroduceerd ter vervanging van de...
18 juni 2019
Omdat we willen weten hoe mensen met een beperking hun zorg in de langdurige gehandicaptenzorg ervaren én wat anders kan of moet, maken...
17 juni 2019
Om VGN-leden te informeren over actuele ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan organiseerde de VGN op 4 juni een inspiratiebijeenkomst. Dit...
13 juni 2019
De kwaliteitsrapporten van 2018 zijn gepubliceerd. Hoe is het nu? Juist nu het werken aan het kwaliteitsrapport nog zo fris in het geheugen ligt,...
28 mei 2019
In februari informeerden wij u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel...
28 mei 2019
Het toedienen van medicijnen brengt veel risico’s mee voor de cliënt. Dit vraagt om een zorgvuldig georganiseerd medicatieproces. Begin 2019 is...
27 mei 2019