twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Laatst toegevoegd

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wzd vervangt de huidige Wet bopz. Ten behoeve van de implementatie van de Wzd in...
8 februari 2019
Eind 2018 informeerde we u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel weer...
6 februari 2019
Sinds 2017 hanteren aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Jaarlijks publiceert iedere...
25 januari 2019
De Aanpassingswet zorg en dwang is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel waarin...
21 januari 2019