twitter
 
 
 

De VGN wil leden inspireren, informeren en ondersteunen om hun werk voortdurend te verbeteren. De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat daarbij centraal. De relatie tussen professional en cliënt is dan essentieel.

Laatst toegevoegd

‘Onderdeel van het kwaliteitskader is dat een keer per twee jaar een externe visitatie plaatsvindt rond het kwaliteitsrapport. SWZ kreeg bezoek...
9 juli 2018
VGN heeft de wetteksten uit de Wlz, Wkkgz, Jw, Wmo en Zvw op het gebied van kwaliteit gebundeld in één document. Het is soms namelijk een...
9 juli 2018
De Wzd treedt 1 januari 2020 in werking en zal daarmee de huidige wet Bopz vervangen. De totstandkoming van het implementatieplan van VWS heeft...
5 juli 2018
Recent stuurden de bewindspersonen het actieplan ‘(Ont)regel de Zorg’ aan de Tweede Kamer. Doel van het plan is het merkbaar verminderen van...
3 juli 2018
Voor het meten van de cliëntervaringen (bouwsteen 2 van het Kwaliteitskader) maken instellingen gebruik van een waaier van...
2 juli 2018
Op 18 juni is op een feestelijke bijeenkomst in De Horst in Driebergen stilgestaan bij het eerste jaar werken met het vernieuwde Kwaliteitskader...
26 juni 2018